sobota, 24 października 2020

Newsroom

MF sprzedało 1,25 mld zł obligacji oszczędnościowych w czerwcu

msd | 15 lipca 2020
Inwestorzy indywidualni szybko przełknęli spadek odsetek od obligacji skarbowych i już w czerwcu kupili papiery za 1,25 mld zł wobec niecałych 0,89 mld zł w maju.

Czerwcowy popyt na detaliczne obligacje skarbowe okazał się o 20,4 proc. niższy niż przed rokiem, ale i o 41,2 proc. wyższy niż w maju, który był pierwszym miesiącem oferowania przez resort finansów obniżonych odsetek. W oswojeniu się z nowymi warunkami obligacji oszczędnościowych ich nabywcom prawdopodobnie pomogły też i same banki, które – mówiąc eufemistycznie – nie mają wiele do zaoferowania na depozytach.

Znacząca część sprzedanych w czerwcu obligacji to jednak papiery krótkoterminowe o trzymiesięcznym okresie spłaty. Inwestorzy kupili je za 537,8 mln zł, co stanowiło rekordowe 43 proc. w strukturze całkowitej sprzedaży. Popyt na tak popularne do niedawna czteroletnie obligacje indeksowane inflacją wyniósł zaś 408 mln zł. Trzecie miejsce przypadło stałokuponowym dwulatkom, których sprzedaż osiągnęła 202,4 mln zł w czerwcu.

Na emerytalne 10-latki inwestorzy wydali 85,4 mln zł, a na trzyletnie papiery z oprocentowaniem uzależnionym od WIBOR-u 8,4 mln zł. Pozostałe 8,9 mln zł przypadało na sześcio- i 12-letnie obligacje zarezerwowane dla beneficjentów programu Rodzina 500 Plus.

W całym I półroczu sprzedaż skarbowych obligacji detalicznych wyniosła 14,7 mld zł, czym zbliżyła się do – rekordowego – wyniku z całego 2019 r., który zamknięto kwotą 17,3 mld zł.

Z ostatnich dostępnych danych wynika, że na koniec kwietnia zadłużenie skarbu państwa z tytułu obligacji detalicznych wynosiło 35,4 mld zł, w tym ponad połowa (18,1 mld zł) przypadała na czteroletnie papiery indeksowane inflacją. 

Więcej wiadomości o Skarb Państwa

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje