wtorek, 19 marca 2019

Newsroom

Millennium zwiększył wartość programu emisji obligacji o 1 mld zł

ems | 25 lipca 2018
Początkowo wartość programu ustalono na 2 mld zł, dzisiejsza uchwała podnosi go do 3 mld zł.

Bank poinformował, że dzięki uchwale będzie mógł emitować papiery podporządkowane, oraz obligacje, które będą stanowiły zobowiązania, które mogą być zaliczane do minimalnego poziomu funduszy własnych (tzw. MREL). Są to papiery pomiędzy obligacjami zwykłymi, a podporządkowanymi.

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji banku. Seria MIL0420 to papiery senioralne, oprocentowane na 1 pkt proc. ponad WIBOR 6M, które rynek wycenia na 102 proc., co daje im 1,5 proc. rentowności brutto. Seria MIL1227 to papiery podporządkowane, których rentowność wynosi 3,9 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Bank Millennium S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje