niedziela, 18 listopada 2018

Newsroom

Mniej gotówki w ABS Investment

msd | 11 maja 2016
W wyniku działalności inwestycyjnej w I kwartale spółka zanotowała wypływ gotówki na ponad 1 mln zł. Przy wzroście krótkoterminowych zobowiązań skutkowało to istotnym pogorszeniem płynności natychmiastowej.
Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości o ABS Investment S.A.

 • ABS Investment ponownie ze stratą

  14 sierpnia 2018
  Spółka zanotowała 0,3 mln zł straty netto w II kwartale na skutek spadających wycen akcji wchodzących w skład jej portfela inwestycyjnego. Narastająco od początku roku strata netto sięga zaś 7,2 mln zł.
  czytaj więcej
 • ABS Investment miał 6,9 mln zł straty netto w I kwartale

  24 maja 2018
  Dla wierzycieli spółki najważniejszą informacją jest to, że osiągnięta strata miała charakter niegotówkowy. Bynajmniej nie oznacza to, że była ona zupełnie bez znaczenia.
  czytaj więcej
 • ABS Investment z lepszym bilansem

  13 lutego 2018
  Inwestycyjna spółka zakończyła ubiegły rok z rekordowym zyskiem netto i najwyższą sumą bilansową w historii. Niższe były natomiast jej zobowiązania, zwłaszcza te, o krótkim terminie zapadalności.
  czytaj więcej
 • XSystem wnioskuje o upadłość

  21 grudnia 2017
  Spółka, według lakonicznego komunikatu, złożyła wniosek upadłościowy w środę. Jeszcze na początku października zapewniała, że nie grozi jej utrata płynności.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • PCC Exol nieco poprawił wyniki

  16 listopada 2018
  Od początku zysk netto chemicznej grupy rośnie 8,2 proc. r/r do 16,4 mln zł. Gorzej wypadają jednak przepływy operacyjne, a krótkoterminowe zobowiązania wciąż pozostają na podwyższonym poziomie.
  czytaj więcej
 • Best znacznie obniżył zlewarowanie

  16 listopada 2018
  Windykacyjna grupa przeszło podwoiła poziom gotówki w III kwartale, co pozwoliło obniżyć dług netto i zażegnać ryzyko naruszenia kowenantu obligacji BST0820. Wyraźnie spadło też zadłużenie względem kapitałów, choć po części to efekt księgowego zabiegu.
  czytaj więcej
 • Najbezpieczniejsze papiery debiutują na Catalyst

  11 maja 2016
  Chodzi o listy zastawne, w tym przypadku wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny. Seria jest notowana na detalicznej części rynku, ale nominał (500 tys. PLN) jest barierą trudną do pokonania. W przyszłości ma się to zmienić.
  czytaj więcej
 • Vantage Development na granicy naruszenia warunków emisji

  11 maja 2016
  Na koniec marca kapitały własne deweloperskiej grupy stanowiły 50,42 proc. pasywów, podczas gdy warunki emisji obligacji serii E (VTG0618) mówią, że wskaźnik ten nie może być niższy od 50 proc.
  czytaj więcej

Emisje