środa, 23 maja 2018

Newsroom

Murapol pozyskał 12 mln zł

msd | 02 maja 2018
W dwóch prywatnych emisjach deweloperska spółka przydzieliła 24- i 25-miesięczne obligacje warte odpowiednio 3,704 mln zł oraz 8,252 mln zł.

Wysokość oprocentowania dla nowych papierów nie została ujawniona, za wyjątkiem tego, że jest ono stałe. Obie serie nie zostały zabezpieczone. Przynajmniej jedna z nich trafi do obrotu na Catalyst, wynika z opublikowanych komunikatów.

Większa z emisji, czyli warta 8,252 mln zł seria MA została uplasowana w ramach oferty do 10 mln zł. Papiery te objęło 15 inwestorów. Natomiast uplasowanie emisji kosztowało spółkę 426 tys. zł, tj. 5,2 proc. pozyskanej kwoty brutto.

Wcześniej w tym roku Murapol przeprowadził przynajmniej sześć innych prywatnych emisji obligacji, także na relatywnie nieduże kwoty.

W ostatni poniedziałek deweloper wykupił papiery dłużne na 30 mln zł.

Na Catalyst notowanych jest natomiast pięć starszych serii obligacji spółki z terminami spłaty od października tego roku do marca 2020 r. Rynek wycenia je na 100 proc. nominału lub nieco więcej. 

Więcej wiadomości o Murapol S.A.

 • Deweloperzy z Catalyst wykorzystywali dobrą koniunkturę – raport DM Navigator

  23 kwietnia 2018
  2017 r. przyniósł kontynuację silnej koniunktury na polskim rynku mieszkaniowym i umożliwił firmom deweloperskim osiągnięcie bardzo wysokich poziomów sprzedaży i wygenerowanie dobrych wyników finansowych. Dobra sytuacja była napędzana przez niskie stopy procentowe, rosnącą liczbę i wartość udzielonych kredytów hipotecznych oraz bogacenie się społeczeństwa. W dalszym ciągu deweloperzy finansowali swoją działalność głównie poprzez emisje obligacji.
  czytaj więcej
 • Sprzedaż mieszkań rosła znacząco wolniej w I kwartale

  12 kwietnia 2018
  Po kilku kwartałach ponad 20-proc. dynamiki sprzedaży początek 2018 r. deweloperzy rozpoczęli o wiele spokojniej. W I kwartale kontraktację nowych lokali zwiększyli „tylko” o 5,2 proc. stosunku do ubiegłego roku.
  czytaj więcej
 • Niskie wskaźniki płynności Murapolu

  10 kwietnia 2018
  Deweloperski holding zakończył ubiegły rok z 195,6 mln zł aktywów obrotowych, które pokrywały tylko 63-proc. krótkoterminowych zobowiązań. W obszarze zadłużenia również widać pogorszenie, zwłaszcza jeśli uwzględnić górę zobowiązań pozabilansowych.
  czytaj więcej
 • Murapol pozyskał 5,34 mln zł

  03 kwietnia 2018
  W ramach kolejnej prywatnej oferty deweloper uplasował czteroletnie niezabezpieczone papiery dłużne serii JA, które nie trafią do giełdowego obrotu.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje