niedziela, 20 września 2020

Newsroom

Najniższy od dwóch lat popyt na detaliczne skarbówki

msd | 15 czerwca 2020
Na skutek znaczącego obniżenia oferowanego oprocentowania majowa sprzedaż detalicznych obligacji skarbu państwa spadła do 885,8 mln zł, a swoją dominację zakończyły papiery czteroletnie.

Ministerstwo Finansów sprzedało w maju obligacje detaliczne za 885,8 mln zł wobec rekordowych 5,42 mld zł w kwietniu i 1,24 mld zł przed rokiem. Przyczyna majowego załamania sprzedaży oraz kwietniowego rekordu jest ta sama – ogłoszona w kwietniu, a wprowadzona w maju obniżka oferowanego oprocentowania, która wywołała gwałtowny wzrost popytu inwestorów indywidualnych na skarbowy dług tuż przed zmianą warunków emisji.

- To dobry wynik, zwłaszcza że w konsekwencji zmiany parametrów polityki pieniężnej banku centralnego i dostosowaniu warunków oferty do nowych realiów rynkowych obniżeniu uległo oprocentowanie wszystkich obligacji oferowanych w maju – powiedział Piotr Nowak, wiceminister finansów, komentując majową sprzedaż obligacji detalicznych.

Najniższej od dwóch lat sprzedaży papierów skarbowych towarzyszył też koniec 11-miesiecznej dominacji tzw. antyinflacyjnych czterolatek. Tym razem musiały ustąpić one pola obligacjom trzymiesięcznym, których sprzedaż sięgnęła 331,6 mln zł. Popytu na czteroletni dług wyniósł natomiast 298,5 mln zł, a na trzecim miejscu znalazły się stałokuponowe dwulatki (160 mln zł).

Sprzedaż 10-letnich papierów emerytalnych to zaś 74 mln zł. Najniższym popytem z ogólnodostępnej oferty niezmiennie cieszyły się natomiast obligacje trzyletnie (13 mln zł). Sześcio- i 12-letnie papiery dla beneficjentów programu Rodzina 500+ znalazły nabywców łącznie za 8,7 mln zł.

Więcej wiadomości o Skarb Państwa

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje