czwartek, 29 lutego 2024

Newsroom

Najświeższe emisje Atalu debiutują na Catalyst

msd | 22 maja 2023
Deweloper wprowadził do giełdowego obrotu 12- i 24-miesięczne papiery dłużne o łącznej wartości 150 mln zł.

Za roczne i dwuletnie obligacje Atal zobowiązał się płacić kolejno 1,65 i 2,0 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M. Warunki obu emisji pozwalają jednak podnieść wyjściowe marże o 0,35 lub 0,8x pkt proc., gdyby wskaźnik zadłużenia (skorygowany o pożyczki właścicielskie dług netto do kapitałów własnych) przekroczył odpowiednio 0,6x lub 0,8x. Dalszy jego wzrost, do ponad 1,0x, oznaczałby natomiast naruszenie warunków emisji.

Na rynku pierwotnym warte 70 mln zł papiery ATL0524 objęło 10 inwestorów. Dłuższa seria ATL0525 o wartości 80 mln zł trafiła natomiast do 49 podmiotów. Obie emisje wstępnie przydzielono 21 kwietnia (formalnie dzień emisji przypadł jednak 11 maja), tj. w dniu wykupu starszych papierów o wartości 120 mln zł

Jak wynika z warunków emisji, pozyskane środki Atal zobowiązał się przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności, w tym pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem projektów deweloperskich.

W poniedziałek do godz. 9:50 nie handlowano debiutującymi papierami i nie wystawiono dla nich żadnych ofert kupna/sprzedaży.

Na GPW notowane są także starsze papiery Atalu o wartości 120 mln zł, których termin wykupu przypada w październiku tego roku. 

Więcej wiadomości o Atal S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst