środa, 23 maja 2018

Newsroom

Następne obligacje Murapolu trafiły na Catalyst

msd | 02 sierpnia 2017
Deweloper wprowadził do giełdowego obrotu dwie serie wyemitowanych w lutym i marcu trzyletnich niezabezpieczonych papierów dłużnych serii W i Z.

Obligacje oprocentowane są na WIBOR 3M plus 4,65 pkt proc., z tym zastrzeżeniem, że wysokość marży może zostać obniżona o 0,6 pkt proc. By tak się stało, Murapol musi publikować półroczne i roczne sprawozdania finansowe grupy pro-forma, czyli raporty konsolidujące fundusz Polski Deweloperski FIZ oraz przyjmujące założenie, że emitent nie spełnia warunków definicji podmiotu inwestycyjnego. Najprościej rzecz ujmując chodzi o sprawozdania, które pozwoliłyby na zwiększenie porównywalności raportów Murapolu do innych deweloperów.

W zasadzie z góry można zakładać, że do obniżenia marży dojdzie, bo obowiązek publikacji sprawozdań pro-forma został wpisany do kowenantów, których naruszenie uprawniałoby obligatariuszy do postawienia papierów w stan wymagalności.

Emitent zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wykupu części lub całości obligacyjnego zadłużenia w zamian za premię dla inwestorów, której wysokość – zależnie od terminu – wynosi od 0,45 proc. do 0,15 proc. nominału. W warunkach emisji uwzględniono także szereg typowych kowenantów. I tak na przykład Murapol zobowiązuje się utrzymywać wskaźnik dług netto/kapitały własne ze sprawozdań finansowych pro-forma poniżej 120 proc. Ponadto dywidenda nie powinna przekroczyć 25 proc. rocznego zysku netto, także w oparciu o sprawozdanie pro-forma.

Debiutujące w środę obligacje warte są łącznie 25 mln zł i zamykają one program na 40 mln zł, w ramach którego Murapol uplasował w październiku dwie emisje, w sumie na 15 mln zł. W ramach lutowej oferty prywatnej do 15 mln zł deweloper pozyskał 11,83 mln zł od 41 inwestorów, zaś miesiąc później zamknął emisję na 13,17 mln zł w całości. Konieczna okazałą się wówczas także redukcja zapisów na poziomie 9,6 proc. Drugą ofertę objęło 113 inwestorów.

Na otwarciu środowej sesji nie handlowano obligacjami MUR0220 i MUR0320. Na razie nie wystawiono także ofert kupna/sprzedaży.

W obrocie na Catalyst znajdują się także cztery starsze emisje Murapolu. Rynek wycenia je z 4,7-5,57 proc. rentowności brutto. W dwóch przypadkach spółce przysługuje prawo do obniżenia marży na analogicznych warunkach, jak dla debiutujących serii W i Z.

Więcej wiadomości o Murapol S.A.

 • Murapol pozyskał 12 mln zł

  02 maja 2018
  W dwóch prywatnych emisjach deweloperska spółka przydzieliła 24- i 25-miesięczne obligacje warte odpowiednio 3,704 mln zł oraz 8,252 mln zł.
  czytaj więcej
 • Deweloperzy z Catalyst wykorzystywali dobrą koniunkturę – raport DM Navigator

  23 kwietnia 2018
  2017 r. przyniósł kontynuację silnej koniunktury na polskim rynku mieszkaniowym i umożliwił firmom deweloperskim osiągnięcie bardzo wysokich poziomów sprzedaży i wygenerowanie dobrych wyników finansowych. Dobra sytuacja była napędzana przez niskie stopy procentowe, rosnącą liczbę i wartość udzielonych kredytów hipotecznych oraz bogacenie się społeczeństwa. W dalszym ciągu deweloperzy finansowali swoją działalność głównie poprzez emisje obligacji.
  czytaj więcej
 • Sprzedaż mieszkań rosła znacząco wolniej w I kwartale

  12 kwietnia 2018
  Po kilku kwartałach ponad 20-proc. dynamiki sprzedaży początek 2018 r. deweloperzy rozpoczęli o wiele spokojniej. W I kwartale kontraktację nowych lokali zwiększyli „tylko” o 5,2 proc. stosunku do ubiegłego roku.
  czytaj więcej
 • Niskie wskaźniki płynności Murapolu

  10 kwietnia 2018
  Deweloperski holding zakończył ubiegły rok z 195,6 mln zł aktywów obrotowych, które pokrywały tylko 63-proc. krótkoterminowych zobowiązań. W obszarze zadłużenia również widać pogorszenie, zwłaszcza jeśli uwzględnić górę zobowiązań pozabilansowych.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje