piątek, 19 stycznia 2018

Newsroom

Następne obligacje Murapolu trafiły na Catalyst

msd | 02 sierpnia 2017
Deweloper wprowadził do giełdowego obrotu dwie serie wyemitowanych w lutym i marcu trzyletnich niezabezpieczonych papierów dłużnych serii W i Z.

Obligacje oprocentowane są na WIBOR 3M plus 4,65 pkt proc., z tym zastrzeżeniem, że wysokość marży może zostać obniżona o 0,6 pkt proc. By tak się stało, Murapol musi publikować półroczne i roczne sprawozdania finansowe grupy pro-forma, czyli raporty konsolidujące fundusz Polski Deweloperski FIZ oraz przyjmujące założenie, że emitent nie spełnia warunków definicji podmiotu inwestycyjnego. Najprościej rzecz ujmując chodzi o sprawozdania, które pozwoliłyby na zwiększenie porównywalności raportów Murapolu do innych deweloperów.

W zasadzie z góry można zakładać, że do obniżenia marży dojdzie, bo obowiązek publikacji sprawozdań pro-forma został wpisany do kowenantów, których naruszenie uprawniałoby obligatariuszy do postawienia papierów w stan wymagalności.

Emitent zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wykupu części lub całości obligacyjnego zadłużenia w zamian za premię dla inwestorów, której wysokość – zależnie od terminu – wynosi od 0,45 proc. do 0,15 proc. nominału. W warunkach emisji uwzględniono także szereg typowych kowenantów. I tak na przykład Murapol zobowiązuje się utrzymywać wskaźnik dług netto/kapitały własne ze sprawozdań finansowych pro-forma poniżej 120 proc. Ponadto dywidenda nie powinna przekroczyć 25 proc. rocznego zysku netto, także w oparciu o sprawozdanie pro-forma.

Debiutujące w środę obligacje warte są łącznie 25 mln zł i zamykają one program na 40 mln zł, w ramach którego Murapol uplasował w październiku dwie emisje, w sumie na 15 mln zł. W ramach lutowej oferty prywatnej do 15 mln zł deweloper pozyskał 11,83 mln zł od 41 inwestorów, zaś miesiąc później zamknął emisję na 13,17 mln zł w całości. Konieczna okazałą się wówczas także redukcja zapisów na poziomie 9,6 proc. Drugą ofertę objęło 113 inwestorów.

Na otwarciu środowej sesji nie handlowano obligacjami MUR0220 i MUR0320. Na razie nie wystawiono także ofert kupna/sprzedaży.

W obrocie na Catalyst znajdują się także cztery starsze emisje Murapolu. Rynek wycenia je z 4,7-5,57 proc. rentowności brutto. W dwóch przypadkach spółce przysługuje prawo do obniżenia marży na analogicznych warunkach, jak dla debiutujących serii W i Z.

Więcej wiadomości o Murapol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Grudniowa emisja Rokity trafiła na Catalyst

  17 stycznia 2018
  Chemiczna spółka wprowadziła do obrotu sześcioletnie obligacje na 30 mln zł, które – podobnie do starszych serii – oprocentowane są na stałe 5 proc. w skali roku.
  czytaj więcej
 • GetBack zwiększył spłaty o 70,1 proc. w 2017 r.

  16 stycznia 2018
  Windykator odnotował w ubiegłym roku 1,21 mld zł spłat z tytułu obsługi nabytych oraz zarządzanych portfeli wierzytelności. Realizowane odzyski przekraczają pierwotne plany o 15 proc., ale nieco zabrakło do zrealizowania planu nakładów inwestycyjnych.
  czytaj więcej
 • Obligacje PZU debiutują bez transakcji

  01 sierpnia 2017
  Warte 2,25 mld zł podporządkowane papiery obejmowali wyłącznie inwestorzy instytucjonalni, a jednostkowa wartość jednej obligacji to 100 tys. zł.
  czytaj więcej
 • EGB Investments zwiększa przychody

  01 sierpnia 2017
  W minionym kwartale windykacyjna grupa osiągnęła 7,8 mln zł przychodów wobec 4,6 mln zł przed rokiem. Poprawiła też zysk operacyjny i EBITDA, ale nie netto. Dodatnie przepływy operacyjne pozwalają EGB myśleć o redukcji zadłużenia finansowego.
  czytaj więcej

Emisje