środa, 07 grudnia 2022

Newsroom

NBP odnotowuje pogorszenie kondycji ekonomicznej firm

msd | 19 października 2022
Płynność przedsiębiorstw niefinansowych uległa pogorszeniu w III kwartale, a odczuwana przez nie niepewność osiągnęła rekordowo wysoki poziom, wynika z szybkiego monitoringu NBP.

Według badania przeprowadzonego przez bank centralny, oczekiwania przedsiębiorstw dotyczące kondycji ekonomicznej w perspektywie 12 miesięcy uległy pogorszeniu, osiągając najniższy poziom w historii. Za wyjątkiem energetyki, spadek optymizmu objął praktycznie wszystkie sektory. W rocznym horyzoncie firmy spodziewają się głębszego obniżenia popytu, ale przy stabilnym jego wzroście z kierunków zagranicznych. Ponadto, wyraźnie słabną też nastroje inwestycyjne.

Dane ankietowe NBP wskazują na „dość duży” kwartalny spadek wskaźnika prognoz zatrudnienia, ale przy nadal „bardzo wysokim” poziomie presji płacowej. Niezmiennie jednak zapotrzebowanie na pracę w sektorze przedsiębiorstw utrzymywać się ma relatywnie wysoko.

Na czele deklarowanych przez firmy problemów pozostają rosnące koszty, w tym energii elektrycznej. Z kolei pogarszające się perspektywy dla popytu prowadzą do silnego wzrostu firm deklarujących zbyt wysoki stan zapasów.

„(…) W III kw. 2022 r. pogorszyła się także sytuacja płynnościowa przedsiębiorstw. Odnotowano kolejne osłabienie, deklarowanej przez ankietowane firmy, zdolności do terminowego regulowania tak zobowiązań pozabankowych, jak i bankowych. W III kw. br. odsetek przedsiębiorstw, które ubiegały się o kredyt, pozostał niski, a jego dostępność spadła” – podano w szybkim monitoringu NBP.

Jak zastrzeżono w publikacji banku centralnego, mimo niekorzystnych tendencji, płynność przedsiębiorstw niefinansowanych kształtowała się na bezpiecznym poziomie. Niemniej, odsetek firm wskazujących na wysoką niepewność przyszłej sytuacji wzrósł do rekordowych 27,2 proc. Do około 8 proc. wzrosnąć miał natomiast odsetek przedsiębiorstw o wysokiej ekspozycji na ryzyko bankructwa, co było drugim najwyższym wynikiem w historii.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze