piątek, 26 lutego 2021

Newsroom

NBP skupił obligacje za 5,1 mld zł

msd | 08 lipca 2020
Po środowym przetargu łączna wartość prowadzonego przez Narodowy Bank Polski programu skupu papierów dłużnych przekroczyła już 100 mld zł, z czego blisko połowa to koronaobligacje PFR i BGK.

Podczas środowego przetargu bank centralny skupił obligacje o wartości 5,14 mld zł, w tym 0,77 mld zł papierów skarbowych oraz 4,37 mld zł gwarantowanego przez skarb państwa długu Banku Gospodarstwa Krajowego (4,22 mld zł) oraz Polskiego Funduszu Rozwoju (150 mln zł), wynika z informacji podanych przez PAP. 

Po środowym przetargu łączna wartość programu skupu obligacji NBP sięgnęła 101,3 mld zł, w tym prawie 49,8 mld zł to skup papierów nieskarbowych wyemitowanych przez BGK i PFR.

Do tej pory Bank Gospodarstwa Krajowego uplasował 55 mld zł obligacji na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z czego NBP odkupił już blisko 30,9 mld zł. Najwięcej, bo 67,6 proc. całej emisji, bank centralny skupił w przypadku wartej 33,6 mld zł serii FPC0427.

Dotychczasowe covidowe emisje PFR (pięć serii) mają wartość 62 mld zł, w tym 18,9 mld zł zostało skupione przez bank centralny.

Koronaobligacje BGK i PFR notowane są na Catalyst, aczkolwiek większość transakcji nimi zawierana jest na rynku OTC. Tymczasem giełdowy handel ogranicza się jednak tylko do papierów BGK. Ich nominał to 1 tys. zł, w przeciwieństwie do długu PFR z jednostkowym nominałem sięgającym 1 mln zł.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje