poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Newsroom

Notowania akcji MCI Capital mogą zostać wznowione

msd | 24 listopada 2023
MCI Capital ASI, jej większościowy akcjonariusz oraz Giełda Papierów Wartościowych zawarły porozumienie w sprawie wznowienia obrotu akcjami spółki.

Na mocy zawartego porozumienia co najmniej 50 proc. akcji MCI Capital, które znajdują się w posiadaniu MCI Management, podlegać będzie blokadzie. Operacja ta umożliwić ma giełdzie wznowienie notowań spółki w ramach obowiązujących obecnie norm prawnych dla Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych.

Notowania akcji MCI Capital powinny zostać wznowione w ciągu siedmiu dniu od ustanowienia blokady, czyli najpóźniej w pierwszym tygodniu grudnia, wynika z komunikatu spółki.

Porozumienie pomiędzy MCI Capital, MCI Management oraz GPW zawarte zostało do czasu znowelizowania wadliwych przepisów, ale nie dłużej niż na okres 12 miesięcy.

Decyzją GPW, od 29 września notowania MCI Capital oraz ośmiu innych ASI pozostają zawieszone. Tego dnia w życie weszły nowe przepisy, ograniczające zbywalność akcji ASI, co – wg zarządu Giełdy – rodzi ryzyko, że transakcje takimi walorami na parkiecie mogłyby zostać uznane za nieważne. 

Jak wskazywaliśmy we wrześniu, zawieszenie notowań akcji MCI Capital może wprowadzać też trudności do cokwartalnej wyceny zabezpieczeń obligacji MCI Management. Papiery te zabezpieczono bowiem właśnie zastawem na akcjach MCI Capital. 

Na Catalyst znajdują się dwie serie obligacji MCI Management, ale do jakiegokolwiek handlu dochodzi tylko na wygasających lada moment papierach MCM1223 (seria MCM0724 w całości znajduje się w funduszach Quercusa). Ponadto, na GPW notowane są także dwie serie obligacji samego MCI Capital, które spółka plasowała podczas publicznych ofert dla indywidualnych inwestorów. Dłuższa i większa seria MCI0227 (3,5 pkt proc. marży) notowana jest w piątek po 96,25 proc. nominału. 

Więcej wiadomości o MCI Capital ASI S.A.

 • MCI Capital oczekuje ożywienia

  27 marca 2024
  Fundusz wszedł w 2024 r. z planami zwiększenia aktywności po stronie nowych inwestycji, jak i exitów z obecnego portfela. Przy około 450 mln zł dostępnej płynności zapowiada prace nad zwiększeniem dostępnych kredytów oraz emisjami obligacji.
  czytaj więcej
 • MCI Capital oczyściło bilans z krótkiego długu

  17 listopada 2023
  Po wykupie wartych 20 mln zł obligacji MCI0823 oraz wydłużeniu okresu spłaty wewnątrzgrupowych papierów na 79 mln zł MCI Capital zmniejszyło krótkoterminowe zobowiązania do najniższego poziomu od około dziewięciu lat.
  czytaj więcej
 • GPW zawiesi akcje MCI Capital

  27 września 2023
  Z powodu lesislacyjnego nieładu Giełda zawiesi od piątku obrót akcjami MCI Capital. A to oznacza, że pojawić się mogą na przykład nieoczekiwane problemy z cokwartalną wyceną zabezpieczenia obligacji wyemitowanych przez większościowego akcjonariusza spółki.
  czytaj więcej
 • MCI na razie nie ciągnie do dezinwestycji

  21 września 2023
  Wobec posiadanej nadpłynności, niższych wycen i stosunkowo niedużej konkurencji, fundusz chce w najbliższym czasie postawić na nowe inwestycje. Ze spieniężeniem posiadanego portfela nie musi się spieszyć, przekonują przedstawiciele MCI.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst