czwartek, 26 kwietnia 2018

Newsroom

Nowa seria obligacji ABS Investment w obrocie

msd | 13 lipca 2017
Czteroletnie niezabezpieczone papiery inwestycyjnej spółki oprocentowane są na stałe 7,5 proc. w skali roku.

Warunki emisji wyemitowanych w kwietniu obligacji przewidują możliwość dokonania przez ABS Investment przedterminowego wykupu części lub całości zadłużenia. W przypadku realizacji opcji call spółka zobowiązała się wypłacić obligatariuszom 0,5 proc. premii liczonej od wartości nominalnej wykupowanych obligacji.

Warte 2 mln zł obligacje ABS uplasował w ramach prywatnej oferty od 1 do 2 mln zł. Papiery trafiły do portfeli 27 inwestorów.

Debiut papierów serii B przypada dzień po wycofaniu z obrotu wartej 1 mln zł serii A z terminem spłaty przypadającym na 24 lipca.

W pierwszej i jedynej do południa transakcji obligacje AIN0421 zostały wycenione na 99 proc. nominału, co oznacza 7,75 proc. rentowności brutto. 

Więcej wiadomości o ABS Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje