czwartek, 21 czerwca 2018

Newsroom

Nowa seria obligacji ABS Investment w obrocie

msd | 13 lipca 2017
Czteroletnie niezabezpieczone papiery inwestycyjnej spółki oprocentowane są na stałe 7,5 proc. w skali roku.

Warunki emisji wyemitowanych w kwietniu obligacji przewidują możliwość dokonania przez ABS Investment przedterminowego wykupu części lub całości zadłużenia. W przypadku realizacji opcji call spółka zobowiązała się wypłacić obligatariuszom 0,5 proc. premii liczonej od wartości nominalnej wykupowanych obligacji.

Warte 2 mln zł obligacje ABS uplasował w ramach prywatnej oferty od 1 do 2 mln zł. Papiery trafiły do portfeli 27 inwestorów.

Debiut papierów serii B przypada dzień po wycofaniu z obrotu wartej 1 mln zł serii A z terminem spłaty przypadającym na 24 lipca.

W pierwszej i jedynej do południa transakcji obligacje AIN0421 zostały wycenione na 99 proc. nominału, co oznacza 7,75 proc. rentowności brutto. 

Więcej wiadomości o ABS Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Bank BPS ze stratą i uwagami audytora

  20 czerwca 2018
  Skonsolidowana strata banku sięgnęła w ubiegłym toku 46,3 mln zł. Realizacja postępowania naprawczego przebiega raczej niespecjalnie, jeśli rzucić okiem na współczynniki kapitałowe. Audytor zgłosił zastrzeżenia do sprawozdania banku, a jedno z nich prowadzi do interesującego funduszu inwestycyjnego z akcjami BPS-u i niepłynnymi obligacjami spółdzielczymi.
  czytaj więcej
 • Comp sprzedaje spółką zależną PayTel

  20 czerwca 2018
  Umowa zawarta ze spółką portugalskiej grypy SIBS SGPS zobowiązuje Comp do sprzedaży 100 proc. akcji PayTel za cenę co najmniej 34 mln zł, która może wzrosnąć w kolejnych latach, maksymalnie do 200 mln zł.
  czytaj więcej
 • MLP Group debiutuje na Catalyst

  12 lipca 2017
  Spółka wyspecjalizowana w budowie i zarządzaniu centrami magazynowymi wprowadziła do obrotu obligacje warte 20 mln euro.
  czytaj więcej
 • HB Reavis wykupi obligacje przed terminem

  12 lipca 2017
  Słowacki deweloper zdecydował o wcześniejszej spłacie wartych 111 mln zł papierów dłużnych, które oryginalnie zapadałyby pod koniec listopada.
  czytaj więcej

Emisje