piątek, 22 października 2021

Newsroom

Obligacje Aforti Holding zadebiutowały na rumuńskiej giełdzie

msd | 12 października 2021
Po ponad roku od emisji na giełdzie w Bukareszcie zadebiutowały papiery dłużne Aforti Holding z 10-proc. kuponem.

Okres spłaty długu uplasowanego we wrześniu 2020 r. ustalono na pięć lat, ale z opcją przedterminowego wykupu od trzeciego roku. Aforti Holding nie zdecydowało się na zabezpieczenie obligacji.

Wprowadzone do obrotu papiery warte są 2 mln lei rumuńskich, stanowiących równowartość około 1,85 mln zł. Na rynku pierwotnym obligacje trafiły do 44 inwestorów. Oferta miała charakter niepubliczny i była prowadzona wyłącznie na terytorium Rumunii. Pozyskane z niej środki Aforti Holding zobowiązało się zaś przeznaczyć na rozwój działalności na tamtejszym rynku.

Jak informowano ponad rok temu, oferta obligacji na rynku rumuńskim miała stanowić rozpoczęcie „szerszego programu emisyjnego spółki”.

Do godz. 14 czasu lokalnego (godz. 13 czasu polskiego) debiutującymi obligacjami zawarto blisko 60 transakcji o łącznej wartości 308,2 tys. RON, co oznacza że właściciela zmieniło już ponad 15 proc. emisji. Jak na razie, papiery wyceniano między 102,7 a 104,99 proc. nominału, a w ostatniej transakcji na 103 proc., tj. z około 9 proc. rentowności (od zeszłego tygodnia główna stopa procentowa w Rumunii to 1,5 proc.).

Aforti Holding to grupa finansowa notowana na warszawskim rynku NewConnect. Spółka wraz z podmiotami zależnymi przez lata finansowała się regularnymi niepublicznymi emisjami obligacji, które na początku 2020 r. zaczęła jednak systematycznie zastępować wekslami. Mimo dziesiątek kolejnych emisji, dług Aforti nigdy nie był notowany na warszawskim rynku Catalyst.

W skład rady nadzorczej Afroti Holding wchodzi Ludwik Sobolewski, były prezes giełdy w Bukareszcie.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst