poniedziałek, 17 grudnia 2018

Newsroom

Obligacje PZU zdominowały obroty na Catalyst w lutym

msd | 08 marca 2018
Sesyjny handel korporacyjnym długiem wyniósł 171,4 mln zł w lutym i był o 45,4 proc. wyższy niż w styczniu oraz 55,7 proc. wyższy niż przed rokiem. Blisko jedna trzecia obrotów to tylko wyemitowane w ubiegłym roku podporządkowane obligacje PZU.

Sesyjne transakcje obligacjami PZU0727 warte były w lutym 57,5 mln zł i wzrosły w stosunku do stycznia o 53,6 mln zł. I właśnie dokładnie o tę kwotę wzrosła wartość obrotów na Catalyst. Znaczny wzrost statystyk handlu zapewnił więc jeden emitent, ściślej jedna jego seria, choć to oczywiście pewne uproszczenie, o czym dalej. W każdym razie aktywność na długu PZU przypisać można niemal wyłącznie inwestorom instytucjonalnym, ponieważ to do nich kierowano zeszłoroczną emisję. Zresztą inwestorzy detaliczni nawet na rynku wtórnym rzadko zainteresowani są papierami o nominale sięgającym 100 tys. zł.

Być może tym razem bardziej miarodajną statystyką ogółu inwestorów jest liczba zawartych transakcji sesyjnych, która sięgnęła 6,6 tys. wobec niespełna 6,5 tys. w styczniu oraz 6,3 tys. przed rokiem. Niemniej, na skutek znacznego wzrostu obrotów, średnia wartość transakcji wzrosła do 24,5 tys. zł wobec 14 tys. zł miesiąc wcześniej i 15,3 tys. zł przed rokiem.

Ponadprzeciętny handel obligacjami firm (średnia z ostatnich 12 miesięcy to 125,2 mln zł), a w zasadzie przede wszystkim jednej firmy, obniżył też rangę długu pochodzącego z emisji publicznych. Według obliczeń Obligacje.pl zawarto nim w lutym transakcje na 60,7 mln zł (wzrost o 4,4 proc. m/m i 22 proc. r/r), co stanowiło 35,4 proc. ogółu sesyjnych obrotów. To jedna z niższych wartości, warto bowiem przypomnieć, że średnia z ostatnich 12 miesięcy znajduje się na poziomie 47 proc.

Oprócz wysokiej aktywności inwestorów na papierach PZU0727 w lutym wyróżniały się też obligacje – także podporządkowane – banku PKO BP. Sesyjny handel serią PKO0827 wyniósł bowiem 10,9 mln zł wobec 0,9 mln zł w styczniu, który to z kolei charakteryzował się wysoką aktywnością inwestorów instytucjonalnych na długu BOŚ Banku. Niezupełnie więc tylko PZU stoi za ostatnimi obrotami na Catalyst. Tak czy inaczej, w lutym wciąż w czołówce pozostały pochodzące z publicznej oferty obligacje Orlenu. Sesyjne obroty na serii PKN1222 wyniosły 9 mln zł, były one jednak o 3,3 mln zł niższe niż w styczniu.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje