piątek, 26 kwietnia 2019

Newsroom

Obligatariusze Legimi zamienili dług spółki na jej akcje

msd | 31 stycznia 2019
Na skutek żądań otrzymanych od właścicieli wyemitowanych w ubiegłym roku 12-miesięcznych obligacji serii P spółka dokonała zamiany długu na akcje serii F.

Żądanie zamiany złożyć miał każdy z inwestorów, który ponad cztery miesiące temu objął obligacje serii P. Ówczesna wartość emisji to 865 tys. zł, a jej warunki zakładały, że każda obligacja o nominale 1 tys. zł uprawniać będzie do objęcia 62 nowych akcji serii F.

W ramach zamiany Legimi wyemitowało 52 328 nowych akcji, co znaczy, ze zamianie podlegały jednak obligacje warte nominalnie 844 tys. zł.

Wyemitowane we wrześniu ubiegłego roku 12-miesięczne obligacje serii P oprocentowane były na stałe 5 proc. w skali roku. Po zamknięciu tej emisji spółka przeprowadziła kolejną ofertę, tym razem publiczną, z której pozyskała 2,4 mln zł. Nowy dług serii R także ma 12-miesięczny okres spłaty, ale jest oprocentowany na 8,5 proc., a warunki emisji nie przewidują możliwości zamiany na akcje.

Legimi jest dostawcą usługi dostępu do elektronicznych książek w modelu subskrypcyjnym. Spółka regularnie emituje nowe obligacje, ma na koncie także cztery oferty publiczne. Dług Legimi nie jest jednak notowany na GPW.

Więcej wiadomości o Legimi S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje