niedziela, 27 września 2020

Newsroom

Obniżka stóp zmniejszy wynik odsetkowy GNB o 90-130 mln zł w tym roku

msd | 20 kwietnia 2020
Getin Noble Bank spodziewa się też, że skutkiem pandemii koronawirusa będzie pogorszenie jakości aktywów oraz wzrost kosztów ryzyka. Bank zakłada też spadek aktywności klientów.

GNB szacuje, że ostatnie decyzje RPP o łącznej obniżce stopy referencyjnej z 1,5 do 0,5 proc. zmniejszą tegoroczny wynik odsetkowy banku o 90-130 mln zł (z 950 mln zł w 2019 r.). Jak zaznaczono, szacunki te mogą ulegać modyfikacjom.

Równocześnie GNB spodziewa się też wzrostu poziomu odpisów.

„(…) uwzględnienie szacowanych, bazujących na obecnej wiedzy skutków pandemii koronawirusa COVID-19 obejmujących m.in. osłabienie złotego, a także oczekiwania w zakresie pogorszenia się kondycji finansowej klientów kredytowych banku z dużym prawdopodobieństwem znajdzie swoje odzwierciedlenie w jakości aktywów oraz wpłynie na wzrost kosztu ryzyka kredytowego.” – podał Getin Noble Bank.

W opinii banku prawdopodobny jest też spadek aktywności klientów i obniżenie sprzedaży produktów, co także negatywnie wpłynie na końcowe wyniki.

„Bank podkreśla, że na bieżąco analizuje obecną sytuację gospodarczą i podejmuje decyzje mające na celu przede wszystkim ochronę interesów obecnych klientów banku oraz własnego przedsiębiorstwa. Zarząd banku planuje w aktywny sposób dostosowywać swoje działania do panujących warunków gospodarczych, a także wymagań związanych z realizowanym planem naprawy oraz będzie podejmował aktywne działania ograniczające negatywny wpływ ww. czynników na sytuację finansową banku.” – podano także.

Przez ostatnie cztery lata GNB notował straty. Bank cierpi też na znaczące niedobory kapitału, co ostatnio spotęgowało osłabienie złotego (skonsolidowany współczynnik TCR to ledwie 8,8 proc. wg stanu na 27 marca). Od stycznia GNB znajduje się w planie naprawy (zastąpił on wcześniejszy plan postępowania naprawczego), który ze względu na wybuch pandemii koronawirusa zdążył się już zdezaktualizować.

W ostatnich dniach agencje Fitch Ratings i EuroRating obniżyły ocenę kredytową GNB odpowiednio do CCC+ oraz CCC.

Na Catalyst notowanych jest 26 serii podporządkowanego długu GNB o łącznej wartości 1,35 mld zł. Najbliższe wykupu serie GNB0620, GNB0720 oraz GNB0820 wyceniane są przez sprzedających kolejno na 99,3 proc., 97 proc. oraz 97,5 proc. nominału. 

Rentowności wszystkich obligacji GNB pozostają dwucyfrowe, w wielu przypadkach sięgające 15-19 proc. brutto.

Za tydzień, 27 kwietnia, wygasają wycofane już z obrotu papiery GNB0420 na 45 mln zł.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje