wtorek, 18 czerwca 2019

Newsroom

Obroty obligacjami firm wzrosły o 9,8 proc. r/r w 2018 r.

msd | 07 stycznia 2019
W ubiegłym roku sesyjny handel korporacyjnym długiem na Catalyst wyniósł 1,58 mld zł i był na najwyższym poziomie od 2014 r. Ponad 10 proc. obrotu wygenerowano na jednych tylko obligacjach PZU. Wśród emitentów niekwestionowanym liderem był jednak PKN Orlen ze swoimi zeszłorocznymi emisjami publicznymi.

Wartość sesyjnego handlu spadła w grudniu o 16,2 proc. m/m i 44,3 proc. r/r do 108,1 mln zł, za co po części odpowiadał układ kalendarza (17 sesji w grudniu wobec 20 miesiąc wcześniej i 19 przed rokiem). Ostatecznie cały 2018 r. zamknięto jednak z najwyższymi obrotami sesyjnymi na Catalyst od trzech lat i rekordową liczbą zawartych transakcji.

W minionym roku wartość zawartych transakcji sięgnęła 1,58 mld zł wobec 1,44 mld zł rok wcześniej. Po raz ostatni wyższą wartość obrotów notowano w 2013 i 2014 r. (kolejno 1,94 mld zł oraz 1,63 mld zł). Bez cienia wątpliwości rekord pobito natomiast pod względem liczby zrealizowanych transakcji sesyjnych. W 2018 r. było ich 76,8 tys. wobec 68,9 rok wcześniej. Przeciętna wartość transakcji spadła nieznacznie, wyniosła bowiem 20,5 tys. zł wobec 20,8 tys. zł przed rokiem, ale i 22,2 tys. zł w 2016 r., czy nawet 31-41 tys. zł w latach 2012-2014. Pomijając jednak niedostępny dla inwestorów detalicznych rynek hurtowy BondSpot, średnia wartość zawartej transakcji wzrosła w 2018 r. o 6,1 proc. r/r do 19,5 tys. zł. 

Przeszło dziesiąta część z wartych 1,57 mld zł sesyjnych obrotów przypadała na podporządkowane obligacje PZU. Wartość zawartych nimi transakcji sięgnęła 161,1 mln zł, czyli 7,2 proc. całej emisji (2,25 mld zł), co jak na dług obecny wyłącznie w portfelach inwestorów instytucjonalnych było zdecydowanie ponadprzeciętnym wynikiem. Dwa kolejne miejsca pod względem wartości obrotów przypadały już jednak na publiczne emisje Orlenu – PKN0622 oraz PKN1222, którymi wygenerowano dość podobne obroty (kolejno 72,2 mln zł oraz 71,3 mln zł), ale przy wyraźnie różnej liczbie zawartych transakcji (760 wobec 1,37 tys.). Dwie kolejne zeszłoroczne publiczne emisje Orlenu – PKN0722 oraz PK10622 – również zajęły wysokie miejsca, odpowiednio piąte i szóste, tuż za podporządkowanym długiem PKO BP (PKO0827).

Ogółem w minionym roku obligacjami Orlenu zawarto transakcje na 276,2 mln zł, z czego 275,5 mln zł przypadło na dług pochodzący z ofert publicznych kierowanych do indywidualnych inwestorów. Z biegiem czasu papiery te prawdopodobnie będzie odnajdował się także w portfelach funduszy inwestycyjnych. Drugim emitentem pod względem zawartych transakcji sesyjnych był PZU ze wspomnianym podporządkowanymi obligacjami PZU0727. Kolejne miejsce przypadło zaś Getin Noble Bankowi, w przypadku którego na 40 seriach zawarto transakcje warte łącznie 148,5 mln zł.

Obroty obligacjami GetBacku, którymi handlowano tylko do połowy kwietnia, wyniosły 48,9 mln zł w 2018 r. 

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje