sobota, 20 lipca 2024

Newsroom

Orlen pomniejszył gotówkowe zasoby o 9,9 mld zł w III kw.

msd | 31 października 2023
Mimo 7,2 mld zł przepływów operacyjnych i 2,2 md zł wpływów z emisji obligacji, koncern obniżył stan środków pieniężnych do 13,6 mld zł. Nadal przekraczały one zadłużenie odsetkowe, choć w znacznie mniejszym stopniu niż w poprzednich kwartałach.

Skonsolidowane przychody Orlenu wzrosły o 3 proc. r/r do 75,4 mld zł w III kwartale, na co złożyły się między innymi wyższe wolumeny sprzedaży. Grupa wypracowała z tego 9,5 mld zł zysku EBITDA (10,4 mld zł rok wcześniej, po wyłączeniu 8,5 mld zł zysku z okazyjnego nabycia Lotosu). Uwzględniwszy efekt wyceny zapasów metodą LIFO (ostatnie weszło, pierwsze wyszło) porównywalny wynik EBITDA znalazł się jednak na poziomie 8,2 mld zł, notując spadek o jedną czwartą rok do roku. I tym razem pochodził on głównie z segmentu gazownictwa (5,2 mld zł), który zaczął być konsolidowany dopiero w IV kwartale ubiegłego roku. 

Tymczasem wszystkie funkcjonujące przed rokiem segmenty zanotowały spadki, z rafinerią na czele (1,9 mld zł EBITDA LIFO wobec 7,3 mld zł rok wcześniej). Z kolei wzbudzający największe zainteresowanie detal miał 601 mln zł zysku EBITDA LIFO w stosunku do 856 mln zł rok wcześniej. Przedwyborcze niższe marże paliwowe koncern częściowo zdołał bowiem nadrobić zwiększeniem wolumenów sprzedaży oraz marżami pozapaliwowymi. 

Koniec końców, koncern zamknął III kwartał z 3,5 mld zł zysku netto wobec 6,2 mld zł przed rokiem (14,8 mln zł, jeśli liczyć z zyskiem na przejęciu Lotosu), gdy był on w przededniu rozpoczęcia konsolidacji wyników przejętego PGNiG. 

Wobec słabszych wyników przepływy operacyjne Orlenu spadły o 1,3 mld zł do 7,2 mld zł w III kwartale. Równolegle grupa przeznaczyła 10,5 mld zł na wydatki inwestycyjne (w tym 9,2 mld zł na majątek trwały) i wypłaciła 6,4 mld zł dywidendy, co w ogólnym rozrachunku – mimo 2,2 mld zł wpływów z emisji obligacji – obniżyło jej zasoby pieniężne z 23,5 mld zł w czerwcu do 13,6 mld zł na koniec września. Przy równoległym wzroście zadłużenia o 1,4 mld zł do 12,4 mld zł poziom gotówki netto (przewagi środków pieniężnych nad zobowiązaniami odsetkowymi) stopniał z 12,5 mld zł do 1,2 mld zł i był najniższy od roku. 

Niewykluczone więc, że płocki koncern powróci niedługo do sytuacji, w której ma więcej długu niż środków pieniężnych. Szczególnie, że po dziewięciu miesiącach tego roku miał on zrealizowane 20,4 mld zł nakładów inwestycyjnych wobec 36,2 mld zł, jakie zaplanowano na cały 2023 r. 

Na koniec września krótkoterminowe zobowiązania i rezerwy Orlenu spadły do 64,6 mld zł, w tym niecałe 1,6 mld zł przypadało na zadłużenie finansowe, które znalazło się na najniższym poziomie od grudnia 2021 r. Mimo wszystko, z uwagi na niższe zasoby pieniężne płynność gotówkowa grupy obniżyła się z 0,35x w czerwcu do 0,21x we wrześniu i znalazła się najniżej od roku.

Na Catalyst notowane są trzy serie obligacji Orlenu, w tym dwie w euro, którymi nie dochodzi do żadnych transakcji. Ale i złotowym długiem PKN1225 z 0,95 pkt proc. marży do handlu dochodzi tylko sporadycznie. Aktualnie papiery te kwotowane są na 100,05/100,15 proc. nominału (bid/ask), sięgającego jednak 100 tys. zł. 

Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o Orlen S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst