niedziela, 21 lipca 2024

Newsroom

OT Logistics chce sprzedać kolejne aktywa

msd | 01 października 2020
RCI, spółka z logistycznej grupy, zawarła warunkową i przedwstępną umowę sprzedaży wrocławskich nieruchomości za cenę 25,8 mln zł netto. Wpływy ponownie trafiłyby na spłatę zadłużenia.

Jednym z warunków sprzedaży nieruchomości będzie niewykonanie przez prezydenta Wrocławia prawa pierwokupu. Ostateczna umowa powinna zostać zawarta do 25 listopada.

Ze względu na ustaloną cenę, obok 25,8 mln zł wpływów gotówkowych netto, transakcja spowoduje też wykazanie 32,8 mln zł księgowej straty, którą OT Logistics rozpozna pozostałych kosztach operacyjnych skonsolidowanego sprawozdania.

„W związku z realizacją planu naprawczego grupy OTL znaczna część ww. kwoty, zostanie przeznaczona na całkowitą spłatę kredytu BGK, natomiast pozostała kwota zostanie przeznaczona do dyspozycji pozostałych banków finansujących grupę OTL na poczet częściowej spłaty zadłużenia z tytułu kredytów.” – poinformowała spółka.

Miesiąc temu OT Logistics sprzedało niemiecki aktywa za 18,1 mln euro, co pozwoliło na przekazanie bankom 64 mln zł tytułem spłaty zadłużenia kredytowego oraz 3 mln zł na częściowych wykup dwóch serii nienotowanych obligacji.

Jeszcze przed sierpniowo-wrześniowymi spłatami, na koniec I półrocza grupa OTL miała 0,55 mld zł przewagi krótkoterminowych zobowiązań nad aktywami obrotowymi (0,26x płynności bieżącej).

Niedawno spółka ogłosiła chęć uzyskania ponad 250 mln zł wpływów z wyprzedaży aktywów w perspektywie roku.

Na Catalyst notowana jest tylko jedna z trzech serii obligacji OT Logistics, lecz obrót nią pozostaje zawieszony od listopada 2018 r. ze względu na wątpliwości, co do tego, w jaki sposób zmieniono ich termin wykupu. Sama spółka nie wykazuje natomiast nawet najmniejszych motywacji, aby przywrócić obrót papierami i umożliwić obligatariuszom wyjście z inwestycji.  

Więcej wiadomości o OT Logistics S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium