środa, 20 stycznia 2021

Newsroom

OT Logistics sprzedało aktywa za 18,1 mln euro

msd | 19 sierpnia 2020
OT Logistics zamknęło transakcję sprzedaży na rzecz grupy Rhenus 81 proc. akcji spółki Deutsche Binnenreederei AG, części jednostek śródlądowych oraz praw i obowiązków z niektórych umów.

Wartej 18,1 mln euro transakcji towarzyszyło też zawarcie pomiędzy stronami umowy dzierżawy sprzedanej floty, tak aby OT Logistics mogło kontynuować obsługę klientów przy jej wykorzystaniu. 

Zamknięcie transakcji wymagało między innymi zgody banków finansujących OT Logistics oraz agentów zabezpieczeń działających w imieniu obligatariuszy spółki.

„Zamknięcie transakcji stanowi wykonanie przez grupę kapitałową emitenta istotnego elementu realizowanego planu naprawczego w zakresie podejmowanych działań mających na celu zbycie części aktywów przez emitenta, przy jednoczesnym zachowaniu aktywności emitenta w zakresie obsługi klientów z segmentu żeglugi śródlądowej z wykorzystaniem części sprzedanych aktywów.” – poinformowało OT Logistics.

Spółka zapewniła także, że sprzedaż aktywów pozwoli „istotnie” zmniejszyć jej zadłużenie wobec wierzycieli finansowych.

Niecałe trzy tygodnie temu OT Logistics informowało, że w ramach trwającej restrukturyzacji chce pozyskać ponad 250 mln zł wpływów z dezinwestycji w perspektywie 12 miesięcy. Realizowany plan naprawczy grupy miałby doprowadzić do spadku wskaźnika dług netto/EBITDA poniżej 2,0x w połowie przyszłego roku. Póki co, na koniec I kwartału tego roku było to 5,2x (9,0x z uwzględnieniem MSSF 16).

Na Catalyst znajduje się tylko jedna z trzech serii obligacji OT Logistics, lecz obrót nią pozostaje zawieszony od kilkunastu miesięcy. Przyczyną są względy formalne, związane ze sposobem, w jaki zmieniono termin spłaty długu (papiery emitowano jeszcze, gdy w ustawie o obligacjach nie istniała jeszcze instytucja zgromadzenia obligatariuszy).

Więcej wiadomości o OT Logistics S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje