sobota, 09 grudnia 2023

Newsroom

OT Logistics z nowymi terminami spłaty obligacji

msd | 29 października 2021
Papiery, które miały wygasać w piątek, spółka zamierza wykupić w dwóch ratach płatnych 8 listopada tego roku i 29 kwietnia przyszłego roku.

W miniony czwartek obligatariusze nienotowanych obligacji serii H o wartości 101,8 mln zł zgodzili się na przesunięcie terminu ich wykupu z 29 października (dziś) na 29 kwietnia 2022 r. Jak wyjaśnia prezes OT Logistics, chodzi jednak o około połowę emisji, bo jeszcze w listopadzie spółka zamierza spłacić wierzycielom 49 proc. kapitału. Środki te pochodzić będą z zamkniętej przed tygodniem transakcji sprzedaży spółki zależnej.

- Po rozliczeniu sprzedaży C.Hartwig Gdynia SA, będącej zabezpieczeniem obligatariuszy, nastąpi spłata ponad 57 mln zł, tj. około 49 proc. obecnego zadłużenia obligacyjnego. Ze względów proceduralnych termin rozliczenia planowany jest na 8 listopada – poinformował Obligacje.pl Konrad Hernik, prezes OT Logistics.

Na wymienione 57 mln zł składać się mają nie tylko środki dla właścicieli wartych 101,8 mln zł papierów serii H, ale też częściowa spłata wartej około 16 mln zł serii G, którą w całości posiada fundusz Noble Fund Private Debt FIZAN. Od tego ostatniego spółka jeszcze oczekuje na potwierdzenie przedłużenia terminów wykupu (ma je dostać do końca dnia).

Przed miesiącem prezes OT Logistics zapowiadał, że spółka będzie chciała spłacić całość swojego obligacyjnego zadłużenia z tytułu papierów serii H i G jeszcze w październiku, a najdalej do końca roku.

Jeżeli nie uda się spłacić całości w tym roku, to ze względu na planowane publikacje dobrych wyników za rok 2021, termin 29 kwietnia 2022 r. daje bezpieczny dystans do procesowania refinansowania i całkowitej spłaty. Spółka intensywnie pracuje nad zrefinansowaniem całości obligacji przez nowy kredyt bankowy, ale ze względów formalnych i rynkowych proces te się przesuwa w czasie i nie możemy dać gwarancji żadnej daty – wyjaśnił Konrad Hernik. - Niestety niestabilność polityczna powoduje zniechęcenie kapitału zagranicznego do finansowania polskiego rynku, co odbija się również na tym procesie – dodał także.

Jak wskazywaliśmy we wrześniu, udana spłata obligacji serii H mogłaby pozytywnie wpłynąć na stopę zwrotu niektórych funduszy. Warte ponad 101 mln zł papiery posiadają bowiem fundusze zarządzane przez dwa PTE i kilka TFI. Zależnie od funduszu, na koniec czerwca dług ten był wyceniany między 35 a 85 proc. nominału. 

Z powodu udzielonej przez GPW odmowy wyemitowane w 2019 r. obligacje serii H nigdy nie trafiły do obrotu na Catalyst. 

Więcej wiadomości o OT Logistics S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium