wtorek, 30 listopada 2021

Newsroom

P4 pożyczy 500 mln zł od BGK

msd | 18 października 2021
Operator sieci Play zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę pożyczki, z której wpływy mają trafić na finansowanie infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym rozwój sieci 5G.

Wartą 500 mln zł P4 będzie mogło wykorzystać w transzach, dostępnych do połowy 2023 r. Jej spłata będzie zaś realizowana w równych kwartalnych ratach i zakończy się we wrześniu 2028 r. 

Uruchomienie pożyczki wymaga jeszcze spełnienia określonych w umowie warunków zawieszających.

„Bank BGK udzieli Play pożyczki, ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, na sfinansowanie inwestycji związanych z budową, rozbudową lub przebudową sieci infrastruktury telekomunikacyjnej emitenta w Polsce, zapewniającej szerokopasmowy dostęp do Internetu, w tym przedsięwzięcia związane z rozwojem technologii mobilnej 5 generacji” – poinformowało P4.

Miesiąc temu P4 poinformowało o zawarciu wartej 7 mld zł umowy zakupu 100 proc. udziałów spółki UPC Polska. Zamknięcie transakcji planowane jest na I połowę przyszłego roku.

Na koniec I półrocza, czyli już po zamknięciu wartej 6,7 mld zł transakcji sprzedaży infrastruktury pasywnej, grupa P4 miała 4,2 mld zł środków pieniężnych i ekwiwalentów, a kolejne 4,1 mld zł miała też w obligacjach nadrzędnych spółek Play Communications oraz Iliad Purple. Papiery te wygasać mają właśnie w I połowie przyszłego roku.

Na GPW znajdują się dwie serie obligacji P4 z terminami spłaty w grudniu 2026 r. oraz grudniu 2027 r. Oprócz terminów spłaty i wysokości marży (1,75 wobec 1,85 pkt proc.), zasadniczo różnią się one też nominałem pojedynczej obligacji (500 tys. zł wobec 1 tys. zł). Dłuższe papiery PLY1227 sprzedający kwotuje na 100,99 proc., tj. z 2,47 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o P4 Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst