piątek, 22 października 2021

Newsroom

P4 przejmuje UPC za 7 mld zł

msd | 22 września 2021
Operator sieci Play zawarł umowę zakupu 100 proc. udziałów spółki UPC Polska. Sfinalizowanie transakcji planowane jest na I połowę 2022 r.

Wartość transakcji ustalono na 7 mld zł, co ma odpowiadać 9,3x wyniku EBITDAaL (EBITDA po kosztach leasingu) grupy UPC za 2020 r. Z uwzględnieniem oczekiwanych synergii przychodowych i kosztowych mnożnik ten wynieść ma około 7,0x.

UPC miało 1,7 mld zł przychodów i 757 mln zł wyniku EBITDAaL, wynika z komunikatu P4.

„Na podstawie danych finansowych za rok 2020, łączne przychody Play i UPC Polska wynoszą PLN 9 mld a łączna EBITDAaL PLN 3,2 mld. Play i UPC będą dostarczać usługi telekomunikacyjne do ponad 17 mln subskrybentów” – poinformowało P4.

Jak wskazano, zamknięcie transakcji z Liberty Global planowane jest na I połowę przyszłego roku, ale wymaga jeszcze zgody Komisji Europejskiej.

Na koniec I półrocza, czyli już po zamknięciu wartej 6,7 mld zł transakcji sprzedaży infrastruktury pasywnej, grupa P4 miała 4,2 mld zł środków pieniężnych i ekwiwalentów, a kolejne 4,1 mld zł miała też w obligacjach nadrzędnych spółek Play Communications oraz Iliad Purple. Papiery te wygasać mają właśnie w I połowie przyszłego roku.

Na Catalyst notowane są dwie serie papierów dłużnych P4 z terminami spłaty w grudniu 2026 r. oraz grudniu 2027 r. Oprócz terminów spłaty i wysokości marży (1,75 wobec 1,85 pkt proc.), zasadniczo różnią się one nominałem pojedynczej obligacji (500 tys. zł wobec 1 tys. zł). Dłuższe papiery PLY1227 sprzedający wycenia na 101 proc., tj. z 1,93 proc. rentowności brutto.

Operatowi przysługuje prawo przedterminowego wykupu obu serii obligacji, choć przejęcie UPC prawdopodobnie zmniejsza ryzyko takiego scenariusza.

Więcej wiadomości o P4 Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst