piątek, 23 lutego 2024

Newsroom

Październikowa emisja Atalu trafiła na Catalyst

msd | 09 listopada 2023
Deweloper wprowadził do obrotu dwuletnie niezabezpieczone papiery dłużne o wartości 260 mln zł. Po pięciu godzinach czwartkowej sesji nadal nie zawarto nimi ani jednej transakcji.

Za nowy dług Atal zobowiązał się płacić WIBOR 6M plus 1,5 pkt proc., co oznacza obcięcie marży o 0,5 pkt proc. w stosunku do poprzedniej tegorocznej emisji dwuletnich papierów. Jak zawsze, warunki emisji przewidują jednak możliwość wzrostu marży w ślad za zwiększeniem wskaźnika zadłużenia.

Uplasowane na początku miesiąca papiery Atalu warte są 260 mln zł wobec oczekiwanych pierwotnie 200 mln zł. Na rynku pierwotnym dług ten trafił do 53 inwestorów, wśród których znalazła się także fundacja rodzinna Zbigniewa Juroszka, założyciela i prezesa spółki. Objęła ona obligacje właśnie za 60 mln zł.

Pozyskane z emisji środki Atal zobowiązał się przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności, w tym finansowanie wydatków związanych z przygotowaniem projektów deweloperskich oraz zakup gruntów. Niemniej, warto zauważyć, że trwająca w dniach 6-10 października subskrypcja na nowy dług ruszyła dzień po tym, jak spółka wykupiła starsze papiery o wartości 120 mln zł.

W czwartek do godz. 14 nie handlowano debiutującymi obligacjami ATL1025. Lecz nie ma w tym przypadku mowy o zaskoczeniu, ponieważ plasowany wśród instytucji dług Atalu na ogół cechuje się bardzo niską lub nawet zerową płynnością (dwiema seriami z majowych emisji nie zawarto jeszcze żadnych transakcji od momentu wprowadzenia do obrotu).

Więcej wiadomości o Atal S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst