piątek, 27 stycznia 2023

Newsroom

PCC Exol debiutuje z premią

msd | 18 lipca 2016
Spółka wprowadziła do obrotu czerwcową publiczną emisję obligacji oprocentowanych na stałe 5,5 proc. przy czteroletnim okresie spłaty z możliwością przedterminowego wykupu.

Debiutująca emisja warta jest 20 mln zł wobec popytu na rynku pierwotnym, który przekroczył 49,7 mln zł. Konieczne było dokonanie prawie 60-proc. redukcji.

Niezabezpieczone papiery Exolu zostały uplasowane w ramach programu o wartości do 200 mln zł, dla którego Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt w pierwszej połowie czerwca. Jego ważność to 12 miesięcy.

Warunki debiutującej serii A1 (m.in. stały kupon, niski nominał, opcja call) nawiązują do publicznych ofert obligacji Rokity, innej już dobrze znanej na Catalyst spółki z grupy PCC. Rokita, dzięki nieco lepszej kondycji finansowej oraz większej rozpoznawalności na rynku długu, może plasować papiery na korzystniejszych dla siebie warunkach. I tak w ostatniej emisji z maja spółka proponowała stałe 5 proc. na sześć lat.

W pierwszej transakcji cenę papierów PCX0620 ustalono na 101 proc., co dało 5,17 proc. rentowności brutto. W drugiej zaś obligacje zmieniały właściciela po 100,45 proc., tj. z rentownością na poziomie 5,33 proc. brutto. Do godz. 11.30 łączny obrót wyniósł 15 tys. zł.

Rentowność benchamarkowej emisji Rokity (PCR0620) wynosi 4,61 proc. brutto.

Więcej wiadomości o PCC Exol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst