czwartek, 15 kwietnia 2021

Newsroom

PCC Rokita przedterminowo spłaci obligacje za 45 mln zł

msd | 23 listopada 2020
Chemiczna spółka zapowiedziała na grudzień przedterminowy wykup papierów dłużnych PCR0421 oraz PCR0522.

Termin wcześniejszej spłaty obligacji serii DA i DB (PCR0421 oraz PCR0522) wyznaczono na 15 grudnia. Prócz należnych odsetek i kapitału, obligatariusze otrzymają też premię. Jej wysokość wyniesie kolejno 0,2 proc. dla papierów PCR0421 i 0,6 proc. dla PCR0522, co wynika z zapisanej w warunkach emisji formuły (0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia pierwotnego wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.).

Tym razem przedterminowej spłacie obligacji Rokity nie będzie towarzyszyć jednak nowa oferta publiczna. Spółce w czerwcu wygasł poprzedni prospekt, a kolejny nie trafił do KNF.

We wrześniu tego roku chemiczna spółka zawarła umowę o 30 mln zł kredytu obrotowego w BGK oraz zawarła aneks do umowy z EBI, którym zwiększono wartość dostępnego finansowania o 22,5 mln euro do 67,5 mln euro.

Papiery PCR0421 tanieją w poniedziałek o 0,57 pkt proc. do 100,53 proc. nominału. Seria PCR0522 tanieje o 0,35 pkt proc. do 101,5 proc. 

Na Catalyst znajduje się także 11 nowszych serii obligacji Rokity z terminami wykupu do maja 2027 r. Najdłuższe z nich sprzedający wycenia na 104,7 proc. nominału, co dawałoby kupującemu 4,62 proc. rentowności brutto.  

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

 • Zarząd Rokity rekomenduje wypłatę 72,9 mln zł dywidendy

  13 kwietnia 2021
  Proponowany przez zarząd chemicznej spółki termin wypłaty z zysku za 2020 r. to 14 maja. Ostateczną decyzję podejmie zwołane na 27 kwietnia walne zgromadzenie.
  czytaj więcej
 • PCC Rokita zanotował bardzo dobry koniec 2020 r.

  17 marca 2021
  Chemiczna grupa osiągnęła rekordowe 430,2 mln zł przychodów ze sprzedaży w IV kwartale, za czym poszły wysokie zyski i przepływy operacyjne. Dług netto Rokity po raz pierwszy od dawna spadł poniżej dwukrotności rocznego wyniku EBITDA, a płynność gotówkowa przyjęła jedną z najwyższych wartości w historii grupy.
  czytaj więcej
 • PCC Rokita analizuje możliwość zmiany struktury finansowania

  03 grudnia 2020
  Pandemia wymusiła na grupie ograniczenie inwestycji i zwiększenie dostępnych linii kredytowych. PCC Rokita rozważa zmianę struktury finansowania, choć poniekąd zmiany w tym zakresie zachodzą już od połowy 2019 r.
  czytaj więcej
 • Spadek płynności gotówkowej Rokity

  13 listopada 2020
  Pomimo niezłych przepływów operacyjnych w III kwartale, saldo środków pieniężnych chemicznej grupy spadło do najniższego poziomu od ponad dwóch lat. Pieniądze te trafiły nie tylko na inwestycje i spłatę zadłużenia, ale też pożyczkę dla większościowego akcjonariusza.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • CDRL z ujemnym kapitałem obrotowym netto

  15 kwietnia 2021
  Aktywa obrotowe dystrybutora odzieży dziecięcej po raz pierwszy w jego giełdowej historii przestały pokrywać krótkoterminowe zobowiązania. Z jednej strony grupa CDRL – ponownie – zwraca uwagę na niepewność kontynuacji działalności, z drugiej zaś wskazuje, że posiadane środki pieniężne i linie kredytowe powinny uchronić ją przed utratą płynności.
  czytaj więcej
 • Anwim debiutuje na Catalyst

  15 kwietnia 2021
  Za uplasowane w grudniu trzyletnie obligacje operator sieci stacji paliw pod marką Moya płaci WIBOR 3M plus 4 pkt proc. marży.
  czytaj więcej
 • Cyfrowy Polsat nadal chce zwiększyć udział w kapitale Netii

  15 kwietnia 2021
  Spółka jest gotować wydać do 515 mln zł w ciągu najbliższych 12 miesięcy na zakup akcji Netii, w której kontroluje obecnie 66 proc. kapitału.
  czytaj więcej
 • Best ma dosyć delewarowania; chce ruszyć na zakupy

  15 kwietnia 2021
  Dług netto windykacyjnej grupy spadł w ubiegłym roku o jedną czwartą, zatrzymując się poniżej 90 proc. jej kapitałów własnych. Po trzech latach przerwy, Best chce wrócić do zakupu portfeli wierzytelności, między innymi za pieniądze pochodzące z planowanych publicznych ofert obligacji.
  czytaj więcej

Emisje