sobota, 16 stycznia 2021

Newsroom

PCC Rokita przedterminowo spłaci obligacje za 45 mln zł

msd | 23 listopada 2020
Chemiczna spółka zapowiedziała na grudzień przedterminowy wykup papierów dłużnych PCR0421 oraz PCR0522.

Termin wcześniejszej spłaty obligacji serii DA i DB (PCR0421 oraz PCR0522) wyznaczono na 15 grudnia. Prócz należnych odsetek i kapitału, obligatariusze otrzymają też premię. Jej wysokość wyniesie kolejno 0,2 proc. dla papierów PCR0421 i 0,6 proc. dla PCR0522, co wynika z zapisanej w warunkach emisji formuły (0,05 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do dnia pierwotnego wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,6 proc.).

Tym razem przedterminowej spłacie obligacji Rokity nie będzie towarzyszyć jednak nowa oferta publiczna. Spółce w czerwcu wygasł poprzedni prospekt, a kolejny nie trafił do KNF.

We wrześniu tego roku chemiczna spółka zawarła umowę o 30 mln zł kredytu obrotowego w BGK oraz zawarła aneks do umowy z EBI, którym zwiększono wartość dostępnego finansowania o 22,5 mln euro do 67,5 mln euro.

Papiery PCR0421 tanieją w poniedziałek o 0,57 pkt proc. do 100,53 proc. nominału. Seria PCR0522 tanieje o 0,35 pkt proc. do 101,5 proc. 

Na Catalyst znajduje się także 11 nowszych serii obligacji Rokity z terminami wykupu do maja 2027 r. Najdłuższe z nich sprzedający wycenia na 104,7 proc. nominału, co dawałoby kupującemu 4,62 proc. rentowności brutto.  

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje