niedziela, 16 maja 2021

Newsroom

PCC Rokita przyspiesza spłatę kolejnych obligacji

msd | 19 kwietnia 2021
Chemiczna spółka przedterminowo wykupi w maju obligacje PCR0622, PCR0223 oraz PCR1123 o łącznej wartości 63,77 mln zł.

Termin wcześniejszej spłaty obligacji serii DD, EA i EB (PCR1123, PCR0622 i PCR0223) ustalono na 20 maja. Zgodnie z warunkami emisji, obok należnego kapitału i naliczonych odsetek, obligatariusze otrzymają też od spółki po 0,6 proc. premii za przedterminowy wykup (0,05 proc. za każde pełne 30 dni, ale nie więcej niż 0,6 proc.).

O ile papiery PCR0622 i PCR0223 to faktycznie najbliższe wykupu serie długu Rokity, to dobór PCR1123 do wcześniejszej spłaty nie jest już tak oczywisty – wcześniej bowiem wygasać powinny dwie inne serie (PCR0823 oraz PCR1023).

Dla chemicznej spółki będzie druga tak duża przedterminowa spłata obligacji w ostatnich miesiącach. W grudniu ubiegłego roku PCC Rokita spłacił przed czasem papiery PCR0421 i PCR0522 o łącznej wartości 45 mln zł.

Przez lata wykupom obligacji Rokity towarzyszyły zwykle nowe emisje, lecz od pewnego czasu podejście spółki uległo wyraźnej zmianie. Blisko od roku nie emitowała ona nowych papierów dłużnych, a i nie ma obecnie otwartego żadnego prospektu (Rokita oferował zawsze dług w prospektowych emisjach publicznych).

W ubiegłym tygodniu zarząd Rokity zarekomendował walnemu zgromadzeniu przekazanie 72,9 mln zł na dywidendę z ubiegłorocznego zysku. Proponowany termin jej wypłaty to 14 maja.

W poniedziałek po południu obligacje PCR0622 tanieją o 0,47 pkt proc. do 101,53 proc. nominału. Seria PCR0223 traci 1,5 pkt proc. do 101,5 proc., a PCR1123 tanieje zaś o 1,7 pkt proc. do 102 proc.

Na Catalyst notowanych jest też osiem innych stałokuponowych serii obligacji Rokity z terminami wykupu do maja 2027 r. Rentowności najdłuższych serii, wygasających w latach 2026-2027, znajdują się w okolicach 4-4,1 proc. brutto.

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje