czwartek, 29 lipca 2021

Newsroom

PCC Rokita przyspiesza spłatę kolejnych obligacji

msd | 19 kwietnia 2021
Chemiczna spółka przedterminowo wykupi w maju obligacje PCR0622, PCR0223 oraz PCR1123 o łącznej wartości 63,77 mln zł.

Termin wcześniejszej spłaty obligacji serii DD, EA i EB (PCR1123, PCR0622 i PCR0223) ustalono na 20 maja. Zgodnie z warunkami emisji, obok należnego kapitału i naliczonych odsetek, obligatariusze otrzymają też od spółki po 0,6 proc. premii za przedterminowy wykup (0,05 proc. za każde pełne 30 dni, ale nie więcej niż 0,6 proc.).

O ile papiery PCR0622 i PCR0223 to faktycznie najbliższe wykupu serie długu Rokity, to dobór PCR1123 do wcześniejszej spłaty nie jest już tak oczywisty – wcześniej bowiem wygasać powinny dwie inne serie (PCR0823 oraz PCR1023).

Dla chemicznej spółki będzie druga tak duża przedterminowa spłata obligacji w ostatnich miesiącach. W grudniu ubiegłego roku PCC Rokita spłacił przed czasem papiery PCR0421 i PCR0522 o łącznej wartości 45 mln zł.

Przez lata wykupom obligacji Rokity towarzyszyły zwykle nowe emisje, lecz od pewnego czasu podejście spółki uległo wyraźnej zmianie. Blisko od roku nie emitowała ona nowych papierów dłużnych, a i nie ma obecnie otwartego żadnego prospektu (Rokita oferował zawsze dług w prospektowych emisjach publicznych).

W ubiegłym tygodniu zarząd Rokity zarekomendował walnemu zgromadzeniu przekazanie 72,9 mln zł na dywidendę z ubiegłorocznego zysku. Proponowany termin jej wypłaty to 14 maja.

W poniedziałek po południu obligacje PCR0622 tanieją o 0,47 pkt proc. do 101,53 proc. nominału. Seria PCR0223 traci 1,5 pkt proc. do 101,5 proc., a PCR1123 tanieje zaś o 1,7 pkt proc. do 102 proc.

Na Catalyst notowanych jest też osiem innych stałokuponowych serii obligacji Rokity z terminami wykupu do maja 2027 r. Rentowności najdłuższych serii, wygasających w latach 2026-2027, znajdują się w okolicach 4-4,1 proc. brutto.

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

 • Bardzo dobry początek roku dla Rokity

  20 maja 2021
  Chemiczna grupa zamknęła I kwartał z rekordowym zyskiem EBITDA. Jej dług netto znalazł się najniższej od ponad dwóch lat. Stan gotówki notował zaś drugi najwyższy poziom w historii, choć kilka ostatnich dni najpewniej to zmieniły.
  czytaj więcej
 • Akcjonariusze Rokity za wypłatą dywidendy

  28 kwietnia 2021
  W połowie maja chemiczna spółka wypłaci akcjonariuszom 72,9 mln zł dywidendy. Niecały tydzień później przedterminowo spłaci trzy serie obligacji za 63,8 mln zł.
  czytaj więcej
 • Zarząd Rokity rekomenduje wypłatę 72,9 mln zł dywidendy

  13 kwietnia 2021
  Proponowany przez zarząd chemicznej spółki termin wypłaty z zysku za 2020 r. to 14 maja. Ostateczną decyzję podejmie zwołane na 27 kwietnia walne zgromadzenie.
  czytaj więcej
 • PCC Rokita zanotował bardzo dobry koniec 2020 r.

  17 marca 2021
  Chemiczna grupa osiągnęła rekordowe 430,2 mln zł przychodów ze sprzedaży w IV kwartale, za czym poszły wysokie zyski i przepływy operacyjne. Dług netto Rokity po raz pierwszy od dawna spadł poniżej dwukrotności rocznego wyniku EBITDA, a płynność gotówkowa przyjęła jedną z najwyższych wartości w historii grupy.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje