środa, 27 maja 2020

Newsroom

PCWO Energy prowadzi publiczną emisję obligacji

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 02 października 2019
Spółka, która zajmuje się projektowaniem i budową farm fotowoltaicznych, chce pozyskać do 7 mln zł z publicznej emisji dwuletnich papierów dłużnych z 7-proc. kuponem.

Wysokość oferowanych odsetek ustalono na 7 proc. w skali roku, a ich wypłata ma następować co trzy miesiące. Obligacje mają zostać wykupione po dwóch latach od emisji, ale spółka zastrzega sobie prawo do wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty, za co musiałaby wypłacić obligatariuszom 1 proc. premii.

Zabezpieczeniem obligacji ma być poręczenie do 120 proc. nominału długu ustanowione przez jedynego akcjonariusza, spółkę PCWO, która dodatkowo złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Ponadto zabezpieczeniem papierów dłużnych będzie też zastaw na akcjach emitenta do 120 proc. nominału.

Zapisy w publicznej ofercie obligacji PCWO Energy przyjmuje do 30 października Prosper Capital DM. Dzień później miałby nastąpić przydział papierów. Próg wejścia ustalono na 10 tys. zł.

Maksymalna wartość oferty to 7 mln zł. Dojdzie ona do skutku, jeśli inwestorzy złożą zapisy warte co najmniej 1 mln zł.

Obligacje nie trafią do giełdowego obrotu. Warunki emisji nie zobowiązują natomiast spółki do publikacji sprawozdań finansowych częściej niż raz do roku.

Jako cel emisji obligacji PCWO Energy wskazało na pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przeznaczone na działalność operacyjną i rozwój.

Dzięki zebranym funduszom chcemy umocnić pozycję na rynku elektrowni fotowoltaicznych. W zeszłorocznej aukcji URE wygraliśmy ze wszystkimi własnymi projektami do niej zgłoszonymi oraz zakontraktowaliśmy ich nabycie, łącznie 60 projektów o łącznej mocy 60 MW. W tym roku planujemy zgłosić do aukcji 200 projektów o łącznej mocy 200 MW. Równocześnie prowadzimy prace nad kolejnymi projektami. Do dziś udało nam się pozyskać 350 lokalizacji pod budowę elektrowni fotowoltaicznych – mówi Jacek Olesiński, pełnomocnik zarządu PCWO Energy, cytowany w komunikacie prasowym.

PCWO Energy zajmuje się projektowaniem i budową farm fotowoltaicznych. Spółka została zarejestrowana w KRS na początku 2018 r., choć – jak podaje w memorandum – jej początki mają sięgać 2013 r. W 2016 r. miała natomiast powstać spółka PCWO Energy Projekt, która obecnie jest spółką zależną emitenta (PCWO Energy realizuje projekty przez szereg spółek celowych, ale nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego). Jak czytamy w memorandum, w czerwcu tego roku oddano natomiast do użytkowania pierwszą farmę zrealizowaną przez spółkę celową PCWO Energy.

Po sześciu miesiącach tego roku spółka miała zerowe przychody, co po doliczeniu kosztów działalności wygenerowało 0,98 mln zł straty netto. Jej aktywa sięgały wówczas 25,5 mln zł, z czego 11,2 mln zł finansowano kapitałem własnym, pochodzącym głównie z aktualizacji wyceny.

Jak wynika z rejestru KDPW, pierwszą emisję obligacji, także dwuletnich na 7 proc. w skali roku, spółka przeprowadziła pod koniec sierpnia tego roku. Pozyskała wówczas 3,4 mln zł.

Naszym zdaniem

Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości o PCWO Energy S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje