czwartek, 30 marca 2023

Newsroom

PKN Orlen zapowiada 5,9 mld zł dodatkowego zysku

msd | 18 listopada 2022
Wchłonięcie Lotosu pozwoli zaksięgować Orlenowi dodatkowe 5,9 mld zł skonsolidowanego zysku EBITDA z tytułu okazyjnego przejęcia.

Dodatkowy wynik zostanie rozpoznany w wynikach III kwartał i będzie mieć charakter tymczasowy. Jego wartość może ulec zmianie w ciągu kolejnych 12 miesięcy od finalnego rozliczenia fuzji.

W I półroczu grupa Orlenu miała 11,6 mld zł zysku EBITDA (8,1 mld zł przy wycenie zapasów metodą LIFO).

Pełne sprawozdanie za III kwartał PKN Orlen zobowiązał się opublikować 29 listopada, tj. w ostatnim możliwym terminie.

Przejęcie Lotosu przez PKN Orlen zostało sfinalizowane 1 sierpnia tego roku. Trzy miesiące później paliwowy koncern zamknął też połączenie z PGNiG. 

Na Catalyst notowane są trzy serie obligacji Orlenu, z czego tylko wygasające niebawem papiery PKN1222 są realnie dostępne dla inwestorów indywidualnych (nominał PKN1225 to 100 tys. zł, a PKN0528 to 500 tys. EUR). W piątek wyceniane są one na 100,1 proc. nominału, co z uwagi na bardzo krótki okres do wykupu oznacza 7,4 proc. rentowności brutto, ale rentowność netto to minus 13,5 proc.

Więcej wiadomości o PKN Orlen S.A.

 • Wyższy rating PKN od EuroRating

  27 marca 2023
  Agencja ratingowa EuroRating podwyższyła rating kredytowy nadany spółce PKN Orlen S.A. z 'BBB' do 'BBB+'. Perspektywa ratingu została zmieniona z pozytywnej na stabilną.
  czytaj więcej
 • PKN Orlen zainwestuje ok. 320 mld zł do 2030 roku

  28 lutego 2023
  Koncern liczy na osiągnięcie ponad 400 mld zł zysku EBITDA w latach 2023-2030, wynika ze zaktualizowanej strategii, która wymagać będzie ponad 470 mld zł wydatków. Jej realizację zapewnić mają możliwości finansowe Orlenu określone na 575 mld zł, w skład których wchodzą także regularne emisje obligacji.
  czytaj więcej
 • Powiększony Orlen bez długu netto

  24 lutego 2023
  Wypracowanie w IV kwartale 13,2 mld zł gotówki z działalności operacyjnej i przejęcie PGNiG pozwoliły koncernowi zwiększyć stan środków pieniężnych do 21,4 mld zł na koniec grudnia. Na horyzoncie brak już kolejnych fuzji, poprawiających bilans Orlenu. Są za to plany poniesienia ponad 36 mld zł wydatków inwestycyjnych w 2023 r.
  czytaj więcej
 • PKN Orlen zaksięguje 8,1 mld zł dodatkowego wyniku EBITDA w IV kw.

  08 lutego 2023
  Tymczasowe rozliczenie okazyjnego nabycia PGNiG powiększy skonsolidowany wynik EBITDA Orlenu za IV kwartał ubiegłego roku o 8,1 mld zł.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst