wtorek, 20 kwietnia 2021

Newsroom

PKN Orlen zapowiada 950 mln zł odpisów

msd | 06 kwietnia 2021
Zapowiadane odpisy aktywów trwałych w Orlen Upstream, Orlen Lietuva oraz Unipterol obniżą skonsolidowany wynik płockiego koncernu za 2020 r.

PKN Orlen ujmie w zeszłorocznych wynikach 803 mln zł odpisów na aktywa trwałe Orlen Upstream w związku z aktualizacją wyceny majątku wydobywczego w Polsce i Kanadzie. Grupa rozpozna też 81 mln zł odpisów na aktywa Orlen Lietuva oraz 66 mln zł opdisów na majątek Uniptetrolu. 

Skonsolidowany wynik paliwowego koncernu za 2020 r. zostanie obciążony rezerwami wartymi około 950 mln zł. Ich łączny wpływ na wynik jednostkowy to zaś 1,25 mld zł.

W opublikowanym dwa miesiące temu sprawozdaniu za IV kwartał grupa PKN Orlen wykazała 86,2 mld zł przychodów ze sprzedaży w całym 2020 r. (spadek o 23 proc. r/r). Niezaudytowany zysk netto podliczyła na 3,4 mld zł (spadek o 21 proc.). 

Pomiędzy publikacją kwartalnego raportu, także z wynikami rocznymi, a zapowiedzią dokonania odpisów w zaudytowanym sprawozdaniu rocznym PKN Orlen przeprowadził wartą 1 mld zł emisję obligacji zrównoważonego rozwoju.

Zbadane przez biegłego roczne sprawozdanie finansowe Orlenu – po dwukrotnym przesunięciu terminu – ma zostać opublikowane 15 kwietnia.

Na Catalyst notowanych jest sześć serii obligacji Orlenu, z czego pięć pochodzi z publicznych ofert adresowanych do inwestorów indywidualnych, a szósta to grudniowa emisja ESG (marcowa jeszcze nie trafiła do obrotu). Najdłuższe detaliczne papiery spółki (PKN1222) wyceniane są we wtorek rano na 100,79 proc. nominału, co daje 0,65 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o PKN Orlen S.A.

 • Jednak niższe zyski Orlenu

  15 kwietnia 2021
  Zaudytowany zysk netto płockiego koncernu wyniósł 2,83 mld zł w 2020 r. zamiast 3,48 mld zł, o których informowano wstępnie w raporcie za IV kwartał. Różnic jest więcej, ale zasadniczo nie wnoszą one wiele nowego do oceny kondycji grupy.
  czytaj więcej
 • PKN Orlen chce wypłacić 1,5 mld zł dywidendy

  06 kwietnia 2021
  Zarząd paliwowego koncernu rekomenduje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie 1,497 mld zł na wypłatę dywidendy.
  czytaj więcej
 • PKN Orlen wyemitował 10-letnie obligacje

  26 marca 2021
  Za warte 1 mld zł obligacje zrównoważonego rozwoju paliwowy koncern będzie płacił inwestorom stałe 2,875 proc. odsetek w skali roku.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Orlen pod 3 proc.

  19 marca 2021
  Rentowność obligacji USA nie przestaje rosnąć i w przypadku 10-letnich papierów jest najwyższa od stycznia, a 30-letnich – od wakacji 2019 roku. Powoli można zacząć się zastanawiać, czy rentowności dotrą do górnej linii kanału spadkowego, w którym poruszają się od 40 lat.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje