piątek, 10 lipca 2020

Newsroom

PKO Bank Hipoteczny pozyskał 99,9 mln zł z emisji obligacji

msd | 07 lutego 2020
Bank uplasował 12-miesięczne zerokuponowe papiery dłużne o wartości nominalnej 102 mln zł, wynika z rejestru Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wygasające 3 lutego 2021 r. papiery zostały uplasowane po cenie równej 97,96 proc. wartości nominalnej.

To trzecia emisja krótkoterminowych obligacji PKO BH w tym roku i ósma od lipca. Wcześniej bank plasował jednak głównie papiery sześciomiesięczne.

Nowy dług PKO BH najpewniej nie trafi do obrotu na GPW, gdzie znajdują się już 22 inne serie jego instrumentów dłużnych, w tym 18 to listy zastawne, a pozostałe cztery – obligacje. Te ostatnie bank uplasował w publicznych prospektowych ofertach dla zamożnych inwestorów indywidualnych.

Notowane na GPW obligacje PKO BH z terminami spłaty między lipcem a grudniem 2021 r. wyceniano w ostatnich transakcjach na 99,5-100,19 proc. nominału. Aktualnie według najlepszych ofert sprzedaży można je nabyć od ręki po 99,9-100,2 proc., co w najlepszym przypadku – PHO0821 – da 2,25 proc. rentowności brutto do wykupu.

Więcej wiadomości o PKO Bank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje