wtorek, 02 czerwca 2020

Newsroom

PKO Bank Hipoteczny wyemitował obligacje na 719,4 mln zł

msd | 07 listopada 2019
Bank uplasował kolejną serię sześciomiesięcznych zerokuponowych papierów dłużnych, wynika z rejestru Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wartość nominalna emisji to 727 mln zł, ale cenę emisyjną papierów ustalono na 98,96 proc. nominału, stąd wpływy brutto to bliżej 719,4 mln zł.

Emisja została zarejestrowana w KDPW przez agenta emisji i najpewniej nie trafi do obrotu na Catalyst (PKO BH wprowadza do obrotu tylko obligacje z publicznego programu emisji).

Na koniec września PKO BH miał 27,1 mld zł aktywów, z czego kredyty i pożyczki dla klientów stanowiły 25,4 mld zł. Bank finansował je głównie listami zastawnymi (16,3 mld zł), ale także zobowiązaniami wobec innych banków (4,7 mld zł) i właśnie krótkoterminowymi obligacjami (3,9 mld zł). Tylko niewielka cześć listów zastawnych i obligacji (57 mln zł) stanowiła zobowiązania wobec podmiotu dominującego, PKO BP.

Łączny współczynnik kapitałowy PKO BH, ale też współczynniki kapitału Tier 1 i CET1, wynosiły 16,4 proc. wobec 15,2 proc. na koniec 2018 r.

Po trzech kwartałach tego roku PKO BH wykazywał 65,2 mln zł zysku netto wobec 60,5 mln zł przed rokiem.

Więcej wiadomości o PKO Bank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje