środa, 07 grudnia 2022

Newsroom

PKO BP rozważa przejęcie kontroli nad Bankiem Pocztowym

msd | 08 września 2022
PKO BP prowadzi prace zmierzające do ewentualnego przejęcia 75 proc. akcji Banku Pocztowego, należących obecnie do Poczty Polskiej. A przynajmniej prowadził…

Prace nad ewentualnym przejęciem ruszyły w PKO BP jeszcze w kwietniu, ale bank zdecydował się na opóźnienie ujawnienia tej informacji. Przedmiotem ewentualnej transakcji miałoby być 75 proc. minus 10 akcji Banku Pocztowego. Po ich przejęciu PKO BP kontrolowałby akcje reprezentujące 100 proc. kapitału Banku Pocztowego. 

„(…) prace przygotowawcze dotyczące ewentualnego nabycia przez bank pakietu akcji Banku Pocztowego S.A. są na wczesnym etapie, a docelowa struktura rozważanej transakcji i jej warunki komercyjne i prawne, zależą od negocjacji pomiędzy stronami” – podano w kwietniowym komunikacie PKO BP, którego ujawnienie opóźniono do września.

Samo odtajnienie informacji z kwietnia banki tłumaczą publikacją Pulsu Biznesu pod wymownym tytułem „Nieudana próba kupna Banku Pocztowego”.

Aktualnie PKO BP posiada 25 proc. plus 10 sztuk akcji Pocztowego, które już od ponad dwóch lata wycenia na zero złotych.

Na koniec ubiegłego roku Bank Pocztowy miał 9,1 mld zł aktywów, z czego niecałe 4,6 mld zł stanowiły udzielone kredyty (5 mld zł przed odpisami). Współczynnik wypłacalności banku wynosił wówczas 15,0 proc. (Tier 1 to 12,4 proc.). Dalsze przecena długu skarbowego sprowadziła je jednak poniżej wymogów regulacyjnych. W kwietniu tego roku, tuż przed utajnieniem informacji poufnych o możliwym przejęciu przez PKO BP, Pocztowy zapowiedział więc działania naprawcze, zmierzające do poprawy jego sytuacji kapitałowej. 

Na Catalyst notowana jest jedna seria podporządkowanych obligacji Banku Pocztowego. To pochodzące z publicznej emisji papiery BPO0626 o wartości 50 mln zł, za które bank płaci WIBIOR 6M plus 2,8 pkt proc. Aktualnie rynek kwotuje je na 10,27/100,98 proc. wartości nominalnej (bid/ask).

Więcej wiadomości o Bank Pocztowy S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst