sobota, 24 lutego 2024

Newsroom

PKO BP szacuje frankowe koszty na 2,5 mld zł w II kw.

msd | 11 lipca 2023
Bank zaksięguje w ciężar wyników II kwartału około 2,5 mld zł kosztów ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi denominowanymi i indeksowanymi do CHF.

Jak wyjaśniono, ujęte w ciężar wyników II kwartału frankowe koszty uwzględniają aktualizację parametrów modelu oceny ryzyka prawnego, w tym także wpływ czerwcowego wyroku TSUE na przyszłe orzecznictwo polskich sądów i zmianę prawdopodobnego zachowania klientów.

Publikację półrocznego sprawozdania finansowego PKO BP przewidziało na 24 sierpnia.

W I kwartale tego roku bankowa grupa miała 1,45 mld zł zysku netto, który obciążony był kosztami ryzyka prawnego walutowych hipotek w wysokości 0,97 mld zł.

Do końca marca PKO BP naliczyło w sumie 8,4 mld zł kosztów związanych z frankowymi hipotekami. Mimo tego, bank nadal miał 7,9 mld zł kredytów w CHF.

Na koniec I kwartału łączny współczynnik kapitałowy grupy PKO BP wynosił 18,58 proc. Współczynnik Tier 1 to zaś 17,42 proc.

Na Catalyst znajdują się trzy serie obligacji PKO BP – dwie serie złotowego podporządkowanego długu i jedne eurowe uprzywilejowane papiery, które bank uplasował w I kwartale tego roku na potrzeby wypełnienia wymogu MREL. Nominały obligacji banku zaczynają się jednak od 100 tys. zł, co utrudnia inwestorom indywidualnym dostęp do nich.

Więcej wiadomości o PKO Bank Polski S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst