sobota, 23 marca 2019

Newsroom

PKO Leasing ogłosiło wezwanie na akcje Prime Car Management

msd | 08 listopada 2018
Bankowy leasingodawca oferuje 135,5 mln zł za 100 proc. akcji Prime Car Management. Wezwanie dojdzie do skutku, gdy inwestorzy zapiszą się na sprzedaż co najmniej 66 proc. akcji.

PKO Leasing wzywa do sprzedaży 11,91 mln akcji PCM po cenie 11,38 zł za sztukę. To o 30,5 proc. więcej niż za płacono za nie na zamknięciu środowej sesji. Przy czym dodać warto, że aktualna rynkowa wycena (8,72 zł) jest o 69,5 proc. niższą niż jeszcze na koniec 2017 r., gdy za akcje PCM płacono po 28,55 zł. 

Oferowane przez PKO Leasing cena jest równa średniej arytmetycznej z dziennych średnich cen ważonych wolumenem obrotu z okresu ostatnich sześciu miesięcy sprzed ogłoszenia wezwania.

By wezwanie się powiodło akcjonariusze PCM muszą odpowiedzieć zapisem na sprzedaż co najmniej 7,86 mln akcji stanowiących 66 proc. ogółu walorów spółki. Według ostatnich dostępnych danych przynajmniej 82 proc. udziału w kapitale spółki mają inwestorzy instytucjonalni, w tym cztery największe pozycje należą do OFE posiadających łącznie 49,72 proc. Bez ich udziału wezwanie nie będzie miało szans się powieść.

Zapisy w wezwaniu na akcje PCM potrwają od 3 stycznia do 15 lutego. Dzień ewentualnej transakcji zakupu wyznaczono na 20 lutego, dzień rozliczenia to zaś 25 lutego.

Nim jednak minie termin końca zapisów konieczne będzie spełnienie dodatkowych warunków, w tym uzyskanie przez PKO Leasing zgody prezesa UOKiK-u na koncentrację. Ponadto PCM będzie zobowiązane zawrzeć do 15 lutego umowę na refinansowanie zadłużenie na kwotę co najmniej 1,55 mld zł. Nowe finansowanie musi mieć co najmniej pięcioletni okres spłaty, a jego marża ma nie być wyższa niż 1,5 pkt proc. ponad WIBOR.

Na Catalyst notowane wygasające w grudniu 2020 r. obligacje PCM o wartości 250 mln zł, które zabezpieczono zastawem na zbiorze pojazdów, oświadczeniem o poddaniu się egzekucji oraz poręczeniem spółek zależnych. To dopiero w ich przypadku zmiana kontroli właścicielskiej mogłaby stanowić naruszenie warunków emisji. Niemniej, samo wezwanie nie pozostaje neutralne dla obligacji. Choćby dlatego, że wycofanie akcji PCM z giełdowego obrotu, do czego – jak podano – dążyć będzie PKO Leasing, stanowiłoby przypadek naruszenia warunków emisji obligacji. Zresztą niewykluczone, że nowy właściciel byłby zainteresowany zrefinansowaniem także obligacji, ponieważ spółka musiała ostatnio prosić obligatariuszy o zrzeczenie się możliwości składania żądań przedterminowego wykupu w razie naruszenia wskaźnika zadłużenia w kolejnych kwartałach.

Obligacjami PCM1220 wciąż nie handlowano od giełdowego debiutu sprzed sześciu miesięcy.

Więcej wiadomości o Prime Car Management S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje