wtorek, 25 lutego 2020

Newsroom

Planowana emisja PGE z ratingiem

msd | 07 maja 2019
Przewidziana na ten kwartał emisja obligacji o wartości 1 mld zł została oceniona przez agencję Fitch na AA w skali krajowej.

Zaplanowana przez PGE emisja została oceniona na tym samym poziomie, co i sama spółka. Energetyczny koncern ma bowiem nadany przez Fitch długoterminowy rating AA w skali krajowej z perspektywą stabilną. W skali międzynarodowej agencja ocenia jednak PGE na BBB+ z perspektywą stabilną.

W II kwartale PGE chce pozyskać do 1 mld zł z prywatnej emisji niezabezpieczonych papierów dłużnych o 7- lub 10-letnim okresie spłaty. Spółka zastrzega jednak, że wartość emisji może zostać podwyższona, a papiery mogą zostać uplasowane w kilku seriach. 

Na początku czerwca PGE musi wykupić pięcioletnie euroobligacje o wartości 500 mln euro. Papiery te nie są notowane na GPW. 

W ubiegłym roku PGE wykupiła obligacje na 1 mld zł, które były notowane na GPW. Wyemitowany w 2013 r. pięcioletni dług był oprocentowany na WIBOR 6M plus 0,7 pkt proc. marży. 

Więcej wiadomości o PGE S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje