sobota, 01 kwietnia 2023

Newsroom

Płynność Polskiego Holdingu Nieruchomości na wieloletnich minimach

msd | 14 września 2022
Wyraźny wzrost krótkoterminowych zobowiązań sprowadził wskaźniki płynności państwowego dewelopera do poziomów nie widzianych co najmniej od pięciu lat.

Dzięki poprawie wyniku na działalności deweloperskiej oraz zyskom z wyceny nieruchomości inwestycyjnych grupa PHN zakończyła II kwartał z 26,5 mln zł zysku netto wobec 5,2 mln zł przed rokiem. Osiągnęła w tym czasie 14,5 mln zł przepływów operacyjnych (46,4 mln zł przed rokiem), których wysokość bynajmniej nie wystarczyła na pokrycie nakładów inwestycyjnych w kwocie 38,8 mln zł. 

I choć w II kwartale wartość aktywów obrotowych grupy spadła z 425,3 mln zł do 405,6 mln zł, to spadku jej płynności należy doszukiwać się przede wszystkim we wzroście krótkoterminowych zobowiązań. Przez trzy miesiące zwiększyły się one z 386,5 mln zł do 582,4 mln zł, co nie miało jednak związku z wpływem zaliczek od nabywców mieszkań (saldo przedpłat spadło z 88,3 mln zł do 63,4 mln zł), a po prostu wynikało ze wzrostu zadłużenia odsetkowego wymagalnego w perspektywie kolejnych 12 miesięcy. Jego saldo powiększyło się bowiem ze 116,8 mln zł (z leasingiem) do 323,9 mln zł i miało związek przede wszystkim z koniecznością przeksięgowania do krótkoterminowej części bilansu wartych 160 mln zł obligacji z terminem spłaty przypadającym na czerwiec przyszłego roku.

Koniec końców, wskaźniki płynności bieżącej i szybkiej grupy PHN spadły w czerwcu kolejno do 0,78x i 0,44x, osiągając najniższe poziomy od co najmniej pięciu lat, gdzie sięgają gromadzone przez nas dane. To samo tyczy się i płynności gotówkowej. Pokrycie skorygowanych o zaliczki krótkoterminowych zobowiązań środkami pieniężnymi (bez rachunków powierniczych) zmalało do 0,18x z ponad 0,3x w dwóch poprzednich kwartałach. W celu lepszego nadania kontekstu warto więc zwrócić uwagę, że średnia płynność gotówkowa grupy PHN w latach 2019-2021 to 0,7x.

Tymczasem dług netto dewelopera wzrósł w II kwartale z niecałych 1,44 mld zł do ponad 1,47 mld zł. I choć była to zmiana relatywnie nieduża, trudno odmówić grupie PHN konsekwencji w tym względzie. Jej dług netto urósł bowiem 10. kwartał pod rząd, stanowiąc 0,61x kapitałów własnych wobec 0,49x przed rokiem i 0,33x przed dwoma laty. 

Z kolei według naszych obliczeń, obligacyjny wskaźnik zadłużenia, tj. dług netto/aktywa, wyniósł 0,33x wobec 0,27x przed rokiem i limitu ustalonego na 0,6x. Według PHN było to jednak znacznie więcej, bo aż 0,47x wobec 0,33x w marcu (do marca włącznie nasze obliczenia pokrywały się tymi przedstawianymi przez spółkę).

W sumie grupa PHN zakończyła z 4,44 mld zł aktywów, w tym na nieruchomości inwestycyjne przypadało 3,48 mld zł. Przy 2,43 mld zł kapitałów własnych ogólne zadłużenie dewelopera wynosiło więc 0,45x wobec 0,44x rok wcześniej i 0,41x przed dwoma laty. Choć trudno o zastrzeżenia do tych wartości, warto – ponownie – przypomnieć, że rynek powątpiewa w wycenę majątku dewelopera. Jego giełdowa kapitalizacja pokrywa zaledwie jedną czwartą wartości księgowej, co już trudno uznać wyłącznie za dyskonto podyktowane większościowym akcjonariuszem (skarb państwa kontroluje blisko 72 proc. akcji PHN).

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji Polskiego Holdingu Nieruchomości, w sumie na 485 mln zł. Wygasające w przyszłym roku papiery PHN0623 kwotowane są na 100,2/100,99 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o Polski Holding Nieruchomości S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst