czwartek, 18 października 2018

Newsroom

Podsumowanie tygodnia: Obligacje, głupcze

Emil Szweda, Obligacje.pl | 09 lutego 2018
Obojętny zazwyczaj inwestorom rynek obligacji wrócił na czołówki serwisów informacyjnych, ale nawet teraz przeważnie tylko w roli usprawiedliwienia post factum przyczyn spadków na giełdach, a nie jako samodzielna wiadomość. Tymczasem trendy niemal zawsze zaczynają się od długu.

Większość inwestorów o dłuższym stażu pamięta zapewne, że kryzys na rynkach z lat 2007-09 rozpoczął się właśnie na rynku długu, choć wówczas chodziło o obligacje zabezpieczone hipotecznie. Dziś o kryzysie nie można mówić, ale im częściej powtarzają się nerwowe sesje w USA, tym częściej wspomina się o roli długu w gospodarce i jej uzależnienia od kreacji nowych kredytów. Globalne zadłużenie ma przekraczać 300 proc. światowego PKB, korporacyjne ponad 90 proc. Trudno wprawdzie określić czym poziom długu rzędu 327 proc. PKB jest gorszy od dajmy na to 322 proc., niemniej skala zadłużenia – gdy już sobie uświadomimy o co toczy się gra, robi wrażenie. W jednym z komentarzy udzielonych Bloomberg.tv można było usłyszeć, że niedźwiedź na rynku akcji jest jak grizzly przy pluszowym misiu na rynku obligacji. Cóż, warto sobie zdać sobie sprawę, że wzrost kosztów finansowania globalnego długu o 10 punktów bazowych to w przybliżeniu koszt 0,3 proc. światowego PKB.

Teoretycznie jest to koszt do udźwignięcia, w rzeczywistości nie chodzi jednak ani o 10 punktów bazowych, ani o światowe PKB, lecz o ryzyko wzrostu kosztów finansowania spółek, co może oznaczać niższe marże przedsiębiorstw, a dla tych, których finanse już teraz są napięte, ryzyko restrukturyzacji zadłużenia. Wielu analityków wartość graniczną między kłopotami na szeroką skalę a zwykłą korektą, ustaliło na poziomie 3 proc. rentowności dziesięcioletnich obligacji USA (na razie najwyższy poziom w tym roku to 2,88 proc.). Kalkulacje te oparte są jednak raczej na analizie technicznej niż na fundamentalnej odpowiedzi na pytanie, dlaczego 2,9 proc. plus marża kredytowa miałoby być bezpiecznym dla uczestników gospodarki poziomem, a 3 proc. plus marża miałoby grozić załamaniem na nieznaną wcześniej skalę (brak tej odpowiedzi nie wyklucza oczywiście prawdziwości tezy o ryzyku związanym z ewentualnym przekroczeniem 3 proc. – niektóre przewidywania mają na rynku kapitałowym moc samosprawdzających się przepowiedni, zależnie od tego jak wielu inwestorów w nie uwierzy). Można chyba zaryzykować stwierdzenie, że tak długo, jak długo utrzymuje się ożywienie gospodarcze, a wraz z nim wysokie zatrudnienie, długi – nawet te wyżej oprocentowane – będą spłacane. Niemniej, kosztem marż przedsiębiorstw i wydatków konsumentów.

Czy warto w tych okolicznościach nadal interesować się obligacjami firm w Polsce? Być może nawet tym bardziej nie należy o nich zapominać. Większość obligacji ma wbudowany mechanizm obronny przed zawirowaniami na rynkach światowych – ich oprocentowanie zmienia się wraz ze stopą WIBOR. Jeśli wzrost stóp rynkowych dotrze wreszcie do Polski, efektem będą wyższe zyski posiadaczy obligacji, którzy nie muszą się martwić potencjalnym spadkiem marż operacyjnych emitentów, przynajmniej tak długo, jak długo nie zagrozi ich wypłacalności. Dlatego ważny jest wybór nie tylko klasy aktywów na niespokojne czasy, ale także samych emitentów – ci o dobrej kondycji skorzystają na kłopotach słabszych rywali.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Raport miesięczny DM NWAI (wrzesień 2018)

  17 października 2018
  Obroty we wrześniu na rynku Catalyst wyniosły 152,44 mln zł, co oznacza wzrost o 37 proc. w porównaniu do zeszłego miesiąca. Taka wartość obrotów była jednak wciąż o 24,5 proc. poniżej średniej za ostatnich 12 miesięcy.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Emisje na nowych warunkach

  12 października 2018
  Emitenci znani inwestorom indywidualnym długo kazali czekać na swoje oferty, ale przez tych kilka miesięcy, w których trawili nowe warunki rynkowe pogodzili się ostatecznie z tym, że na rynku obligacji korporacyjnych nadszedł czas inwestorów.
  czytaj więcej
 • Raport miesięczny DM NWAI (styczeń 2018)

  09 lutego 2018
  Pierwszy miesiąc nowego roku, mimo większej ilości dni sesyjnych niż w miesiącu poprzednim, przyniósł zmniejszenie obrotów na rynku Catalyst. Wyniosły 171,5 mln zł i były niższe o 29,1 proc. od wygenerowanych w grudniu, a także mniejsze o 12 proc. od średniej wartości obrotów z ostatnich 12 miesięcy.
  czytaj więcej
 • Tygodniowy przegląd rynku obligacji: Dlaczego dla obligacji lepiej już być nie może

  08 lutego 2018
  Brak pewności co do interwencji banku centralnego w sprawie utrzymujących się spadków na rynkach akcji. Maksymalne zawężenie spreadów kredytowych. Inwestorzy nadal trzymają się obligacji śmieciowych i kupują „na dołku”.
  czytaj więcej

Emisje