środa, 23 października 2019

Newsroom

Polnord potwierdza przedterminowy wykup obligacji

msd | 16 września 2019
Deweloper wykupi przed czasem obligacje za 9,59 mln zł z wartej 30 mln zł serii NS4, która będzie ostatecznie wygasać w grudniu tego roku, razem z trzema innymi emisjami.

Przedterminowa spłata dojdzie do skutku, ponieważ nabywca nieruchomości będącej jednym z zabezpieczeń obligacji serii NS4 wypełnił warunki określone w zawartej przed miesiącem umowie przedwstępnej. Dotychczas bowiem wcześniejsza spłata papierów PND1219 miała wyłącznie charakter warunkowy. 

Częściowy przedterminowy wykup obligacji PND1219 nastąpi 20 września. Oprócz należności głównej i odsetek inwestorzy dostaną też 0,2 proc. premii.

Pozostałe 20,41 mln zł wynikające z obligacji serii NS4 Polnord będzie musiał wykupić 20 grudnia. 

W grudniu deweloper będzie musiał wykupić łącznie cztery serie obligacji na 107,2 mln zł. Największa z nich warta jest 60 mln zł i wygasa jako pierwsza, 18 grudnia. To nienotowane na Catalyst papiery, które w 2015 r. na własny rachunek objął SGB Bank. 

31 grudnia Polnordowi wygasa też linia kredytowa w Getin Noble Banku na 30 mln zł, która jeszcze na koniec I kwartału była wykorzystana w całości.

W lipcu Polnord sprzedał dwa biurowce do Polskiego Holdingu Nieruchomości za 30,8 mln euro. Na koniec I kwartału projekty te były obciążone kredytami o łącznej wartości 54,7 mln zł. Dodatkowo pod koniec lipca deweloper musiał wykupić obligacje na 20 mln zł.

Aktualnie na Catalyst notowanych jest siedem serii obligacji Polnordu. Rynek wycenia je w okolicach 98-99 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Polnord S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje