poniedziałek, 24 lutego 2020

Newsroom

Polnord uchwalił ratunkową emisję obligacji

msd | 06 listopada 2019
Wartość emisji sięgnie do 150 mln zł i zostanie ona przeprowadzona w trybie oferty publicznej, ale skierowanej wyłącznie do inwestorów profesjonalnych.

Ofert rusza w środę i potrwa do kolejnego piątku (15 listopada). Dojdzie ona do skutku tylko, gdy popyt na nowy dług dewelopera sięgnie co najmniej 75 mln zł. 

Proponowane przez Polnord obligacje mają pięcioletni okres spłaty i są oprocentowane na stałe 6 proc. w skali roku. Lecz do czasu dokonania wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych spółka zobowiązuje się płacić dodatkowe 2 pkt proc. więcej.

W dniu emisji Polnord złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji do 150 proc. nominału długu w trybie art. 777 kpc. Natomiast już po zamknięciu emisji deweloper ma ustanowić zabezpieczenie hipoteczne do 125,8 mln zł, ale z zastrzeżeniem konieczności zwolnienia obecnie istniejących hipotek.

Warunki emisji obligacji przewidują mechanizm wypłaty dodatkowego świadczenia pieniężnego. Jego wysokość ma być oparta o liczbę metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej i komercyjnej w ramach zakończonych w danym okresie projektów.

Ponadto do 7 grudnia 2020 r. Polnord będzie miał prawo do przedterminowego wykupu obligacji. Obligatariuszom prawo do wcześniejszej spłaty przysługiwać będzie natomiast, jeśli spółka dokona emisji akcji serii T. Dodatkowo obligatariusze będą mogli też skorzystać z opcji put przez pierwsze 11 miesięcy 2022 i 2023 r., przy założeniu jednak, że wcześniejsza spłata obejmie maksymalnie 33 proc. emisji.

Jak podano, celem emisji obligacji jest spłata istniejącego zadłużenia finansowego spółki oraz finansowanie bieżącej działalności spółki. Płynnościowa presja ciążąca na Polnordzie nie jest tajemnicą, na ryzyko kontynuacji działalności zwracała bowiem uwagę sama spółka, jak i jej audytor.

Na koniec września Polnord miał 162,4 mln zł krótkoterminowych długów odsetkowych, z czego większość wygasać będzie w grudniu. Zapadać wówczas będą cztery serie obligacji o łącznej wartości 107,2 mln zł oraz linia kredytowa na 30 mln zł w Getin Noble Banku.

Niedawno NWZ Polnordu wyraziło zgodę na ratunkową emisję akcji, z której spółka miałby pozyskać co najmniej 75 mln zł wpływów brutto.

Na Catalyst znajduje się siedem serii obligacji Polnordu. Trzy emisje wygasające w grudniu tego roku (czwarta nie jest notowana) wyceniane są między 98,49 a 98,8 proc. nominału wobec okolic 95,5-97,5 proc. z początku października. 

Więcej wiadomości o Polnord S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje