czwartek, 15 listopada 2018

Newsroom

Popyt w emisji Alior Banku wyniósł 461,6 mln zł

msd | 30 listopada 2017
Zapisy w publicznej ofercie podporządkowanego długu banku pochodziły od 273 inwestorów, co znaczy, że średnio zapisywano się na cztery obligacje warte nominalnie 400 tys. zł każda.

Oferowana pula 150 mln zł została wyczerpana po kilku godzinach zapisów, stąd decyzja o skróceniu ich przyjmowania do dwóch dni. W tym czasie zapisy złożyło 273 inwestorów na papiery warte 461,6 mln zł. Ostatecznie dług banku trafił natomiast do 132 inwestorów.

Alior Bank oferował 2,7 pkt proc. ponad WIBOR 6M za ośmioletnie obligacje podporządkowane, które będą mogły być przedterminowo wykupione po pięciu latach od emisji. Była to pierwsza publiczna oferta podporządkowanego długu, od kiedy KNF celem ograniczenia drobnym inwestorom dostępu do tego rodzaju obligacji wydała rekomendację zwiększającą ich jednostkowy nominał do co najmniej 400 tys. zł.

Istotnie, decyzja KNF spowodowała zawężenie grona inwestorów do zamożnych klientów private bankingu i – prawdopodobnie – instytucji finansowych.

W poprzednich, ubiegłorocznych, publicznych ofertach podporządkowanych obligacji Alior Banku, gry emitowano dług wart 150 i 70 mln zł, zapisy składało odpowiednio 1439 i 1177 inwestorów. Średnia wartość składanego zapisu wynosiła wówczas 309 i 225 tys. zł wobec 1,69 mln zł obecnie.

Emisja przeprowadzona została w ramach programu do 1,2 mld zł, w skład którego wejść mogą warte do 0,6 mld zł oferty długu podporządkowanego. Na razie kolejnych tego typu ofert jednak nie planuje.

– Dzięki przeprowadzonym emisjom, Alior Bank zaspokoił już swoje potrzeby w zakresie kapitału Tier 2 w horyzoncie strategii i nie przewiduje dalszych emisji obligacji podporządkowanych w najbliższym czasie – informował Filip Gorczyca, wiceprezes Alior Banku odpowiedzialny za finanse, cytowany w poniedziałkowym komunikacie.

Na Catalyst notowanych jest osiem serii obligacji Alior Banku i wszystkie, poza ALR0820, mają status papierów podporządkowanych. Dwie z nich pochodzą z pierwszego programu emisji publicznych. Wówczas oferowano je z marżą 3,25 pkt proc. za sześcioletnie papiery i 3 pkt proc. ponad WIBOR za ośmioletnie obligacje. Aktualnie obligacje ALR0522 i ALR0524 wyceniane są odpowiednio z 3,34 i 3,36 proc. rentowności brutto przy założeniu, że bank skorzysta z opcji wcześniejszej spłaty w 2021 r.

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje