sobota, 01 kwietnia 2023

Newsroom

Pozbud wyemituje obligacje do 18 mln zł

msd | 22 marca 2021
Producent okien i drzwi chce uplasować czteroletnie zabezpieczone papiery dłużne, z którymi będzie mógł powrócić na rynek Catalyst.

Przeprowadzenie emisji wymagać będzie zgody SGB Banku, dotychczasowego kredytodawcy Pozbudu. Same wpływy z obligacji miałyby natomiast trafić na spłatę kredytów udzielonych spółce przez PKO BP. 

Czteroletni dług Pozbudu zostanie zabezpieczony hipoteką do 150 proc. nominału obligacji na nieruchomościach zabezpieczających na razie kredyty w PKO BP. 

Emisja dojdzie do skutku, jeśli popyt na dług Pozbudu sięgnie co najmniej 12 mln zł.

Spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie papierów do obrotu na Catalyst, gdzie jej poprzednie obligacje były notowane w latach 2015-2017. Pozbud spłacił je przed terminem, na co trafiły wpływy z kredytu inwestycyjnego w SGB Banku. 

Więcej wiadomości o Compremum S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje