czwartek, 25 kwietnia 2019

Newsroom

Pragma Faktoring pozyskała 10 mln zł

msd | 29 marca 2018
Spółka uplasowała w całości zapowiadaną półtora tygodnia temu prywatną emisję obligacji serii O. Zapisy w ofercie złożyło 69 inwestorów, przydział zaś otrzymało 68 z nich.

Pragma Faktoring nie zdradza wysokości zaoferowanego oprocentowania. W październiku ubiegłego roku emitowała czteroletnie papiery z 4,25 pkt proc. marży. Kolejną emisję spółka uplasowała w grudniu, jej oprocentowanie nie zostało jednak upublicznione.

Nowe obligacje serii O, podobnie jak starsze emisje, zabezpieczono zastawem na zbiorze wierzytelności oraz poręczeniem Pragmy Inkaso, podmiotu dominującego w stosunku do emitenta.

Na Catalyst notowane są cztery serie obligacji Pragmy Faktoring z terminami spłaty od września 2019 r. do października 2021 r. Każda z nich wyceniana jest w okolicach 101 proc. nominału, co zależnie od serii przekłada się na 4,7-5,6 proc. rentowności brutto.

Tymczasem Pragma Faktoring wciąż czeka na zatwierdzenie przez KNF prospektu dla programu publicznych emisji obligacji o wartości 50 mln zł. Na początku kwietnia minie pół roku od złożenia przez spółkę wniosku o zatwierdzenie prospektu. W połowie lutego Tomasz Boduszek, prezes Pragmy Faktoring, informował Obligacje.pl, iż liczy na zakończenie procesu „już wkrótce”.

Więcej wiadomości o Pragma Faktoring S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje