czwartek, 15 listopada 2018

Newsroom

Pragma Faktoring zapowiada małą prywatną emisję obligacji

msd | 04 grudnia 2017
Spółka chce uplasować czteroletnie papiery dłużne o wartości 4 mln zł. Jeszcze nigdy nie oferowała inwestorom tak małej emisji.

Niepubliczna oferta dojdzie do skutku, jeśli inwestorzy obejmą obligacje za co najmniej 2 mln zł. Czteroletni dług, jak zawsze, zabezpieczony zostanie zastawem na wierzytelnościach i poręczeniem Pragmy Inkaso, spółki-matki. Wysokość kuponu nie została natomiast upubliczniona. Ostatnim razem, w październiku, było to WIBOR 3M plus 4,25 pkt proc.

Przydział nowego długu zaplanowano na 15 grudnia.

Warta 4 mln zł emisja, to najmniejsza z dotychczasowych ofert Pragmy Faktoring, która regularnie finansuje się obligacjami od 2011 r. Powodów może być kilka. Zarówno to, że spółka czeka na zatwierdzenie prospektu dla publicznego programu emisji obligacji do 50 mln zł, jak i to, że jej przestrzeń do dalszego wzrostu zadłużenia (bez konieczności podnoszenia marży) jest chwilowo nieco ograniczona. Zmieni się to, gdy mocniejszej poprawie ulegną wyniki, a także dojdzie do dokapitalizowania, które będzie przedmiotem głosowania zwołanego na 11 grudnia NWZA (chodzi jednak o niewielką emisję akcji, wartą do 3,2 mln zł).

Na Catalyst notowane są cztery serie obligacji Pragmy Faktoring z terminami spłaty od września 2019 r. do października 2021 r. Najdłuższe papiery wyceniane są z 5,89 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Pragma Faktoring S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje