wtorek, 18 czerwca 2019

Newsroom

Pragma Faktoring złożyła prospekt do KNF

msd | 02 października 2017
Wypełniając wcześniejsze zapowiedzi spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie programu publicznych emisji obligacji o wartości 50 mln zł.

W ramach programu Pragma Faktoring uplasuje jedną lub więcej serii papierów dłużnych. Na razie wiadomo, że będą to obligacje zabezpieczone (najpewniej na wierzytelnościach), a ich okres spłaty może sięgać do pięciu lat.

Dotychczas najdłuższe papiery plasowane przez spółkę miały czteroletni okres spłaty i były oprocentowane na WIBOR 3M plus 4,25 pkt proc. marży z możliwością jej zwiększenia o dodatkowe 0,5 pkt proc., gdyby jednostkowy lub skonsolidowany wskaźnik dług netto/kapitały własne wzrósł powyżej 3,0x. Kilka dni temu spółka zapowiedziała kolejną prywatną ofertę papierów czteroletnich, ale wysokość ich kuponu nie została upubliczniona.

O tym, że Pragma Faktoring złożył prospekt do KNF na przełomie III i IV kwartału informowaliśmy w sierpniu. Wskazywaliśmy wówczas, powołując się na Tomasza Boduszka, prezesa spółki, że do pierwszej publicznej emisji obligacji Pragmy dojdzie prawdopodobnie dopiero w 2018 r.

Pragma Faktoring ma szansę zostać pierwszą spółką, która przeprowadzi na podstawie prospektu program publicznych emisji obligacji o wartości niższej niż 100 mln zł. Powodzenie projektu mogłoby otworzyć drogę innym małym i średnim spółkom do wyboru tej ścieżki. Wprawdzie prospekt na 50 mln zł ważny ma też Victoria Dom, ale od marca wciąż nie zdecydowała się na ofertę, mimo że w międzyczasie plasowała emisje prywatne.

W obrocie na Catalyst znajdują się trzy z pięciu emisji obligacji Pragmy Faktoring. Dłuższe serie PRF1220 i PRF0521 wyceniane są z 5,5 proc. rentowności brutto. 

Więcej wiadomości o Pragma Faktoring S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje