czwartek, 30 maja 2024

Newsroom

PragmaGO – raport rynkowy

Michał Sadrak | 14 listopada 2023
Na rynku wtórnym niezabezpieczone detaliczne obligacje faktoringowo-pożyczkowej spółki płacą istotnie mniej od papierów z trwającej oferty publicznej. Premia za udział w nowej emisji stanowi więc godziwe wynagrodzenie za dłuższy okres spłaty.

PragmaGO nie przestaje zacieśniać warunków obligacji oferowanych inwestorom indywidualnym na podstawie prospektu. Po serii obniżek marż, tym razem spółka zdecydowała się na wydłużenie okresu spłaty o dziewięć miesięcy w stosunku do poprzedniej emisji. Proponuje więc trzyletni niezabezpieczony dług oprocentowany na WIBOR 3M plus 5,3 pkt proc. To wciąż oferta konkurencyjna w stosunku do wycen z rynku wtórnego, aczkolwiek widoczny na pierwszy rzut oka bonus sprowadza się głównie do wynagrodzenia za dłuższy okres spłaty lub brak zabezpieczenia.

Aktualnie na Catalyst notowanych jest 11 serii długu Pragmy o łącznej wartości 168 mln zł i terminach spłaty w latach 2024-2026. Spółka oferuje przy tym różnorodność, jak mało kto – wśród jej giełdowych papierów znajdziemy serie stało- i zmiennokuponowe, a także zabezpieczone i niezabezpieczone. Te ostatnie obligacje PragmaGO zaczęła emitować dopiero w zeszłym roku, co spotkało się ze sporym zainteresowaniem rynku (trzy z czterech niezabezpieczonych serii uplasowano w ofertach publicznych, cieszących się dwu-, trzykrotnymi nadsubskrypcjami). Jest więc w czym wybierać, ale i do czego porównywać kolejne oferty, których prawdopodobnie nie zabraknie (napoczynany właśnie program emisji wart jest 500 mln zł).

Zgodnie z logiką, wśród notowanych na Catalyst papierów Pragmy najwyższe rentowności oferują w większości niezabezpieczone serie. Choć i od tego zdarzają się wyjątki, jak w przypadku papierów PRF0626. Jeszcze we wtorek rano w wartej niecałe 20 tys. zł wyceniano je na 98 proc. nominału, co daje blisko 10,7 proc. rentowności brutto (przy niezmienionej stawce WIBOR) i 4,7 pkt proc. realnej marży. W tym przypadku rynek pierwotny daje więc 0,6 pkt proc. więcej marży, ale przy braku zabezpieczenia oraz 5,5 miesiąca dłuższym okresie spłaty, co wydaje się wpisywać w rynkowe standardy (historycznie „cena” samego zabezpieczenia to około 0,4-0,5 pkt proc., a wydłużenie tenoru to mniej więcej kilkanaście dodatkowych pkt bazowych rocznie).

Obligacje PragmaGO na Catalyst

Tymczasem pochodzące z wcześniejszych tegorocznych ofert publicznych niezabezpieczone serie PRF0125, PRF0425 oraz PRF0925 wyceniano w ostatnich transakcjach z 4,85-4,97 pkt proc. realnej marży. Podobne wartości możliwe są też do osiągnięcia od ręki we wtorek rano, lecz w stosunkowo niewielkich transakcjach. Wystarczy jednak obniżyć oczekiwania w kierunku 4,8 pkt proc. marży, by z powodzeniem zainwestować kilkadziesiąt tysięcy, co szczególnie ułatwia podaż na serii PRF0925. Ponownie zatem rynek pierwotny oferuje premię. W tym przypadku około 0,5 pkt proc. wobec innych detalicznych niezabezpieczonych serii, ale w zamian za okres spłaty dłuższy od 14 do nawet 22 miesięcy (najdłuższa niezabezpieczona seria PRF0326 pochodzi ze stosunkowo niedawnej tzw. oferty prywatnej, stąd charakteryzuje się niższą płynnością i nie jest brana pod uwagę). Z jednej strony potencjalni uczestnicy nowej emisji nie mają więc raczej powodów do narzekań, z drugiej zaś oferowany bonus nieco zmalał (podczas czerwcowej emisji PragmaGO proponowała około 0,25 pkt proc. premii, ale za wydłużenie okresu spłaty o pięć miesięcy).

Realne marże na zmiennokuponowych obligacjach PragmaGO (w pkt proc.).

Bez wątpienia, pochodzące z tegorocznych ofert publicznych niezabezpieczone obligacje Pragmy cieszą się też niemałym zainteresowaniem na rynku wtórnym. Dość wspomnieć, że w dotychczasowych transakcjach średniomiesięczna wartość handlu papierami PRF0425 przekroczyła 1 mln zł. W przypadku dwóch pozostałych niezabezpieczonych serii PRF0125 oraz PRF0925, które także pochodzą z tegorocznych ofert publicznych, było to kolejno 628 oraz 846 tys. zł. Ogółem więc przeciętne miesięczne obroty tymi papierami odpowiadały za 3,1-4,2 proc. całej emisji, co zasługuje na uwagę, gdyż utrzymanie takiej aktywności powodowałoby, że w ciągu roku właściciela może zmienić około jednej trzeciej całej serii.

Średniomiesięczne obroty obligacjami PragmaGO

Wykazując istotnie wyższe obroty względem pozostałych serii niezabezpieczone papiery Pragmy mogą podpowiadać, czego należy oczekiwać po kolejnych tego typu emisjach. Aczkolwiek wraz z nasycaniem się portfeli inwestorów tego rodzaju długiem efekt ten prawdopodobnie będzie z czasem tracił na sile.

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst