poniedziałek, 15 lipca 2024

Newsroom

PragmaGO wykupi jednak całą serię najlepszych obligacji - poprawiona

ems | 09 lipca 2024
Na czwartek (11 lipca) przewidziany jest przedterminowy wykup połowy serii PRF0125, która płaci 6 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M. Dziś spółka zdecydowała, że wykupi przed terminem także pozostałe obligacje, tyle że tydzień później.

Data przedterminowego wykupu została ustalona na 19 lipca, a nie na 17 lipca, jak napisałem wcześniej. Za bład przepraszam. Emil Szweda. Poniżej porawiona wersja tekstu.

Za wykupione przed terminem papiery PragmaGO wypłaci inwestorom 0,1 pkt proc. premii. Termin przedterminowego wykupu ustalono na 19 lipca.

Aktualny prospekt emisyjny Pragmy wygasa w połowie września. Możliwe więc, że spółka przeprowadzi jeszcze przynajmniej jedną emisję na bazie aktualnego dokumentu. Wniosek o zatwierdzenie kolejnego prospektu został już złożony, zatem kolejne emisje są zapewne także kwestią czasu.

Emisja ze stycznia 2021 r., którą PragmaGO na raty wykupuje przedterminowo, była pierwszą w historii spółki ofertą niezabezpieczonych obligacji. W zamian za brak zabezpieczenia PragmaGO zaoferowała inwestorom podniesioną do 6 pkt proc. marżę ponad WIBOR 3M (wcześniej oferowała 4 pkt proc.) i krótki termin inwestycji (dwa lata). Oferta spotkała się z uznaniem rynku, zapisy zredukowano o 66 proc.

W kolejnych emisjach PragmaGO stopniowo schodziła z marży i wydłużała terminy zapadalności. W ostatniej, czerwcowej, emisji publicznej PragmaGO oferowała inwestorom 4,8 pkt proc. marży i trzyletni termin wykupu. Oferta dotyczyła papierów wartych 30 mln zł (to największa emisja w historii spółki), a popyt sięgnął 92,5 mln zł. Taka przewaga kupujących daje spółce mandat do ponownego zacieśnienia marży, a logicznym następstwem jej obecnych sukcesów jest przedterminowy wykup starszych, wyżej oprocentowanych papierów.

W środę, 10 lipca, na Catalyst zadebiutują obligacje z ostatniej publicznej emisji PragmaGO. Łącznie na Catalyst notowanych jest czternaście serii obligacji Pragmy (z wyłączeniem serii PRF0125, z uwzględnieniem debiutujących w środę papierów). Najdłuższa seria złotowa (PRF0327) wyceniana jest z 4,6 pkt proc. realnej marży ponad WIBOR 3M.

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst