poniedziałek, 15 lipca 2024

Newsroom

PragmaGO zapowiada przedterminowy wykup

msd | 25 czerwca 2024
Faktoringowo-pożyczkowa spółka przyspieszy o sześć miesięcy spłatę połowy swoich najdroższych obligacji PRF0125 o wartości 20 mln zł.

Wart 10 mln zł przedterminowy wykup zrealizowany zostanie 11 lipca. Obok kapitału i narosłych odsetek, inwestorzy otrzymają wówczas także skromne 0,1 proc. premii.

Warto natomiast odnotować, że częściowo spłacane przed czasem papiery PRF0125 bynajmniej nie są najkrótszym długiem Pragmy. O dwa i pół miesiąca wcześniej wygasać będzie seria PRF1124. Można jednak zakładać, że decydując się na przedterminowy wykup spółka kierowała się przede kosztami odsetkowymi. Od wartych 20 mln zł papierów PRF0125 płaci ona 6 pkt proc. ponad WIBOR 3M. Tymczasem nieco krótsza seria PRF1124 o wartości 12 mln zł oprocentowana jest na stałe 5,75 proc.

Częściowy przedterminowy wykup obejmie zatem najdroższe obecnie papiery Pragmy, które spółka wyemitowała w styczniu ubiegłego roku, debiutując wówczas z niezabezpieczonymi emisjami. Od tego czasu PragmaGO uplasowała sześć kolejnych serii tego typu długu (pięć na podstawie prospektu), niemal każdorazowo poprawiając sobie warunki finansowe, czy to tnąc marżę, czy wydłużając okres spłaty.

We wtorek mija ostatni dzień przyjmowania zapisów na obligacje Pragmy o rekordowej wartości 30 mln zł. Tym razem spółka oferuje 4,8 pkt proc. ponad WIBOR 3M za trzyletni niezabezpieczony dług.

We wtorek po południu papiery PRF0125, które podlegać będą częściowej spłacie, kwotowane są na 100,60/101,14 proc. nominału.

Ogółem na Catalyst notowanych jest 14 serii obligacji Pragmy. Najdłuższe niezabezpieczone papiery PRF0327, od których płaci ona 5 pkt proc. marży, notowane są po 101,16 proc.

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst