wtorek, 23 lipca 2024

Newsroom

PZU kupiło 2 mld zł nowych koronaobligacji BGK

msd | 25 listopada 2020
Ubezpieczyciel nabył większość wartej 2,5 mld zł emisji dwudziestoletnich papierów FPC1140, które zostały uplasowane przy 2,5 proc. rentowności.

PZU nabyło za 1,96 mld zł nowe obligacje FPC1140 o wartości nominalnej 2 mld zł. Tymczasem cała uplasowana w środę emisja BGK na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 warta jest 2,53 mld zł. 

20-letnie papiery FPC1140 oprocentowane są na stałe 2,375 proc., lecz wyemitowano je przy 2,50 proc. rentowności. 

Na środowym przetargu BGK uplasował także papiery FPC0630 za 2,5 mld zł (przy 3,4 mld zł popytu), wskutek czego wartość całej serii wzrośnie do 30,4 mld zł. Rentowność obligacji ustalono na 1,973 proc., czyli ponad 72 pkt bazowe ponad rentowność skarbowej dziesięciolatki (DS1030).

Po rozliczeniu środowego przetargu łączna wartość wszystkich pięciu serii obligacji BGK emitowanych na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekroczy 100,8 mld zł (jeszcze bez uwzględnienia środowej sprzedaży dodatkowej, o wynikach której na razie nie poinformowano).

Koronaobligacje BGK notowane są także na GPW, gdzie obrót nimi jest jednak znikomy w relacji do wartości wyemitowanego długu. Handel papierami odbywa się bowiem głównie na rynku międzybankowym.

Więcej wiadomości o Bank Gospodarstwa Krajowego, PZU S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje