niedziela, 26 stycznia 2020

Newsroom

Rada wierzycieli Fast Finance chce ustanowienia zarządcy

msd | 25 października 2019
Nowo powołana rada wierzycieli windykacyjnej spółki opowiedziała się za uchyleniem jej zarządu własnego oraz ustanowieniem nadzorcy.

Podczas pierwszego posiedzenia rada wierzycieli, na czele której stanął fundusz Distressed Assets FIZAN, negatywnie zaopiniowała wniosek o umorzenie postępowania układowego wobec Fast Finance. Innymi słowy, rada poparła dalsze prowadzenie restrukturyzacji. Stanowisko to ma pozostać aktualne do 31 stycznia przyszłego roku.

Niezależnie jednak od decyzji w sprawie dalszej restrukturyzacji, rada wierzycieli wydała pozytywną opinię, co do uchylenia dłużnikowi zarządu własnego. Skutkiem tej decyzji byłaby konieczność ustanowienia zarządcy.

Z postępowania układowego wyłączone są natomiast jedyne obligacje Fast Finance, które znajdują się na GPW (obecnie obrót nimi jest zawieszony). Warte 4,7 mln zł papiery FFI0121, które są wymagalne od około roku, mają być spłacane z przejętego przez administratora przedmiotu zabezpieczenia – pakietów wierzytelności.

Do przejęcia zastawu doszło jeszcze w grudniu ubiegłego roku, a pierwsze pieniądze z jego spieniężenia administrator zabezpieczenia miał otrzymać w maju tego roku. Wciąż ich jednak nie przekazał obligatariuszom. Z ostatniego komunikatu wynika, że administrator wymaga od obligatariuszy świadectwa depozytowego oraz poświadczonego notarialnie oświadczenia o numerze rachunku do spłat. A to wszystko, mimo tego, że obligacje są zarejestrowane w KDPW.

Więcej wiadomości o Fast Finance S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje