niedziela, 14 sierpnia 2022

Newsroom

Rekordowe zainteresowanie obligacjami Atalu

msd | 23 września 2021
Przed uplasowaniem wartych 120 mln zł papierów deweloper dwukrotnie podnosił wartość oferty, a popyt i tak niemal trzykrotnie przekroczył wartość emisji – ujawnił jej organizator.

W środę deweloper warunkowo przydzielił inwestorom instytucjonalnym dwuletnie niezabezpieczone papiery dłużne serii AY o wartości 120 mln zł. Jak ujawnił pełniący rolę wyłączonego organizatora i dealera Bank BNP Paribas, dług Atalu spotkał się z rekordowym zainteresowaniem inwestorów. 

- W trakcie procesu wartość emisji była zwiększana dwukrotnie, książka popytu została nadpisana niemal trzykrotnie, a koszt finansowania został obniżony aż o 40 p.p. (chodzi jednak o 40 pb. – red.) w porównaniu do emisji sprzed pół roku. Dodatkowo cieszy nas fakt, że do wzięcia udziału w emisji przekonaliśmy nowych inwestorów, tym samym dywersyfikacja pośród obligatariuszy jest coraz większa – powiedział cytowany w komunikacie Paweł Tomalski, ekspert w Biurze Emisji Instrumentów Dłużnych Banku BNP Paribas.

Nowe papiery Atalu oprocentowane będą na WIBOR 6M plus 1,75 pkt proc. marży (w emisji z kwietnia br. wynosi ona 2,15 pkt proc.), której wysokość jest jedną z najniższych w historii spółki. W latach 2017-2018 Atalowi udało się bowiem dwukrotnie wypuścić dług przy 1,70 pkt proc. marży.

– To dla Atal kolejna zakończona pełnym sukcesem emisja. Cieszy nas tak duże zainteresowanie i zaufanie inwestorów do spółki, które potwierdzają naszą rzetelność i wiarygodność na rynku kapitałowym. Jednocześnie nasza intensywna praca w zakresie realizacji projektów deweloperskich i rozwoju struktur spółki mają realne przełożenie na duży popyt w bieżącej emisji – powiedział Andrzej Biedronka-Tetla, dyrektor finansowy Atalu, także cytowany w komunikacie.

Za tydzień, 30 września, deweloper musi spłacić obligacje ATL0921 o wartości 100 mln zł, które już zostały wycofane z GPW.

Na Catalyst nadal pozostają dwie serie długu dewelopera, ale do transakcji nimi nie dochodzi. 

Więcej wiadomości o Atal S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst